Druhé kolo Milostivého léta je šancí, jak řešit své dluhy i pro lidi v Ostravě

Od začátku září do konce listopadu 2022 mají lidé v exekuci opět možnost se úplně zbavit nebo alespoň významně snížit výši svých dluhů vybraným věřitelům. Postačí uhradit jistinu dluhu a stanovený paušální poplatek exekutorovi, zbytek dluhu jim bude odpuštěn.

Akce, která je opakováním Milostivého léta z loňského roku, začne prvního září a potrvá do 30. listopadu 2022. Týká se primárně dluhů vůči státu a dalším veřejnoprávním věřitelům, jako jsou města, obce a jejich dopravní podniky, technické služby apod., ale také zdravotní pojišťovny, veřejnoprávní média, veřejné nemocnice apod. Předpokládá se, že stejně jako loni se dobrovolně připojí i některé soukromé instituce, např. banky nebo pojišťovny. Podmínkou je, aby byl dluh vymáhán soudním exekutorem, aby dlužník nebyl v insolvenci (v procesu oddlužení) a aby se jednalo o exekuce zahájené před 28. říjnem 2021.

Město Ostrava tuto akci rozhodně vítá, chce samo přispět k co nejlepší informovanosti občanů o této možnosti a zájemcům aktivně pomoci při jejím využití. Například ve vozech městské hromadné dopravy jsou umístěny letáky, které na Milostivé léto upozorňují a obsahují kontakt na tzv. Sociopoint, neboli místo prvního kontaktu, na kterém magistrát nabízí lidem s finančními potížemi pomoc sociálních pracovníků.

V Ostravě se k 31. prosinci 2021 nacházelo 32 070 osob v exekuci, což představuje 13,45 % obyvatel starších 15 let. Naprostá většina z nich (přes 4/5) přitom mělo více než jednu exekuci. Na všechny povinné v Ostravě bylo uvaleno 236 675 exekucí. Jejich celkový dluh dosáhl téměř jedenácti miliard korun. Vůči městu, jeho složkám a organizacím lze Milostivé léto využít zejména v případě exekuce za dluhy na nájemném v obecních bytech, za dluhy z pokut při jízdě načerno nebo z pokut udělených ve správním řízení.

„Vysoký podíl obyvatel v exekuci, který je o 2/3 vyšší než celorepublikový průměr, je jedním z nejvážnějších sociálně-ekonomických problémů města. Život v exekuci často znamená zásadní překážku při získání odpovídajícího bydlení, kvalitního zaměstnání nebo vzdělání a lidé se tak dostávají do pasti. Milostivé léto považujeme za institut, který může pomoci aspoň části dlužníků jejich problémy vyřešit, a proto jej chceme maximálně podpořit. Tím spíše, že se už pravděpodobně nebude opakovat,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Právě pokuty za jízdu bez platných jízdenek chce lidem tímto způsobem umožnit vyřešit i ostravský dopravní podnik. Jeho ředitel Daniel Morys řekl, že se DPO rozhodl pro rozšířenou podporu: „Chceme dát šanci každému, kdo Dopravnímu podniku Ostrava dluží. Milostivé léto se ve své nynější podobě týká asi 36 tisíců exekucí u asi 18 tisíců dlužníků DPO. V námi rozšířené podobě tak dáváme příležitost dohromady zhruba 30 tisícům dlužníků DPO. Stačí kontaktovat naše specializované pracoviště: Zákaznické centrum oddělení řízení pohledávek, nebo zavolat na číslo 597 401 617, možné je poslat i email na adresu dpored@dpo.cz.“

Občané Ostravy se mohou s dotazy obrátit na pracovníky výše zmíněného Sociopointu na lince 800 700 650 a také e-mailem na sociopoint@ostrava.cz. Lidé mohou přijít i osobně na Magistrát města Ostravy na Prokešově náměstí 8 do kanceláře č. 51, sociální pracovníci budou připraveni pomoci v následujících časech:

PO 8.00–17.00

ÚT 8.00–12.00

ST 8.00–17.00

ČT 8.00–16.00

PÁ 8.00–12.00

Další podrobnosti, včetně „manuálu“ správného postupu lze najít na webových stránkách https://socialniveci.ostrava.cz/, také na webu Bezpečnější Ostrava: https://bezpecnejsi.ostrava.cz/milostive-leto-ii/ či přímo Milostivého léta: https://milostiveleto.cz/ a také třeba ještě telefonicky na Dluhové lince Člověka v tísni 770 600 800.

Poskytnout radu či pomoc při využití institutu Milostivého léta budou ale připraveny i sociální odbory ostravských městských obvodů a vícero neziskových organizací, např. Diecézní charita ostravsko-opavská.

(ab)