Den moří a oceánů v Zoo Ostrava

Přestože Česká republika nepatří k přímořským státům, problematika moří a oceánů se týká i nás vnitrozemců. Mořím a oceánům bude věnovaná i akce v Zoologické zahradě a botanickém parku Ostrava, která se uskuteční v sobotu 3. června. Upozorní na klíčový význam moří a oceánů pro život na Zemi, ale i na skutečnost, že se oceány v důsledku lidské činnosti v posledních letech dramaticky změnily. Připomene i pestrost korálových útesů, které se biologickou rozmanitostí přirovnávají k deštným lesům. Tato společenstva jsou však nesmírně zranitelná a citlivá na změny prostředí. I proto zařadila Zoo Ostrava projekt na záchranu korálů mezi projekty podporované Třemi korunami ze vstupu a věnuje mu i letošní charitativní běh. 

Asi tři čtvrtiny států má přístup k moři. Česká republika tvoří spolu s dalšími asi 47 státy zbylou čtvrtinu států vnitrozemských, což ale neznamená, že by se nás netýkala problematika moří a oceánů. Oceány pokrývají přibližně 70 % povrchu Země. I proto mají pro život na Zemi klíčový význam – do atmosféry uvolňují dvě třetiny kyslíku a naopak pohlcují obrovské množství oxidu uhličitého – významného skleníkového plynu. Jsou zároveň jedním z nejdůležitějších zdrojů lidské potravy. A tato skutečnost by i suchozemce žijícího v zemi uprostřed Evropy bez přímého přístupu k moři měla určitě zajímat. A nejen tato. Za posledních několik desítek let se však oceány dramaticky změnily. Odhaduje se, že z nich zmizela polovina mořských obratlovců! A naopak v nich skončilo obrovské množství odpadů, zejména těch plastových. Živočichové v nich mohou uvíznout, nebo je omylem požít. V jejich tělech se kumulují mikroplasty vzniklé rozpadem plastů. Tyto částice spolu s toxickými látkami nashromážděnými v mořských tvorech se pak mohou dostat i na náš stůl.

Sobotní program v ostravské zoologické zahradě potrvá od 11 do 16 hodin. Návštěvníkům přiblíží, jaký dopad má lidská činnost na moře a oceány, a zároveň nabídne zájemcům náměty, jak každý z nás může pomoci – jako spotřebitel, ale třeba i jako turista. Mnohdy se jedná o velmi jednoduchá opatření, která většina z nás může realizovat „z pohodlí domova“. Jako příklady můžeme uvést následující: nevytvářet zbytečný odpad, vzniklý odpad třídit, neplýtvat potravinami, šetřit vodou (při čištění zubů, holení, koupání a dalších činnostech). Příkladů je samozřejmě mnohem více a každý byť jen malý čin každého z nás může mít dalekosáhlý dopad!

Věděli jste, že…

  • ryby jsou nejprodávanější komoditou na světě hned po čaji, kávě, banánech a cukru?
  • ročně je vyhozeno 72 milionů tun nechtěných vedlejších úlovků?
  • 5 kg krevet = až 100 kg vedlejších úlovků (organismů mořského dna)?

Více se o problematice můžete dočíst na https://www.zoo-ostrava.cz/cz/ochrana-prirody/?ochrana_id=715. Na ohrožení vod upozorňuje v areálu zoo také informační koutek Rybářský altán (viz foto v příloze).

Velkým tématem je i ohrožení mořských korálů. Tito barevní a fascinující tvorové vypadají na první pohled jako rostliny nebo oživlé kameny, ale ve skutečnosti se jedná o bezobratlé živočichy patřící do kmene žahavci (Cnidaria), tedy do stejné skupiny jako sasanky nebo medúzy. Koráli tvoří základ ekosystému korálových útesů. Právě korálové útesy dnes čelí obrovským hrozbám zejména v důsledku změn klimatu, ale i nadměrného rybolovu a znečištění moří a změně chemického složení vody či mechanickému poškození lidskou činnosti na pobřeží. Korálové útesy přitom patří spolu s tropickými deštnými pralesy k ekosystémům s největší biodiverzitou na Zemi. Poskytují prostředí k životu a rozmnožování tisícům druhů mořských živočichů. Pevninu chrání před destruktivními vlivy příbojových vln. Řasy rostoucí na jejich povrchu jsou bohatým zdrojem organické hmoty a kyslíku. Jsou zkrátka zásadní pro život na celé planetě. Letošní ročník charitativního běhu věnuje Zoo Ostrava právě těmto živočichům (více na www.behzooostrava.cz/).

Světový den oceánů připadá na 8. června a byl vyhlášen v roce 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru. Poprvé se však začal slavit až v roce 2009. Při příležitosti Světového dne oceánů se po celém světě koná řada vzdělávacích akcí. Problematice nadměrného rybolovu a znečištění oceánů byla věnovaná i ochranářská kampaň Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) vyhlášená na léta 2020–2021.

Foto: archiv Zoo Ostrava.

 (ab)