28. října si připomínáme státním svátkem vznik Československa

Den vzniku samostatného Československa je státní svátek České republiky, který se každoročně 28. října připomínáme. Došlo k němu 28. října 1918 na konci 1. světové války, po rozpadu Rakouska-Uherska.

V druhé polovině 19. století probíhaly kulturní a politické snahy o posílení národní identity v rámci rakouské monarchie. V posledních měsících první světové války byl ustaven Národní výbor, který měl za úkol se otázkou odtržení zabývat. Hlavními osobnostmi, kterým se podařilo založit v Paříži první exilovou vládu, byli Tomáš Garrigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Edvard Beneš. Důležitým momentem v celém procesu byla generální stávka 14. října 1918, kdy se mezi lidmi rozšířila zpráva o vzniku samostatného státu.

27. října odeslal ministr zahraničí Rakouska-Uherska nótu americkému prezidentovi Wilsonovi k jeho požadavkům na autonomii pro státy rakouské monarchie. Lidé si tento text vyložili jako kapitulaci Rakousko-Uherska a 28. října již oslavovali. Ve stejnou dobu probíhalo v Ženevě jednání Národního výboru.

28. října večer byl skutečně samostatný stát Čechů vyhlášen. Slováci se připojili o dva dny později Martinskou deklarací a o rok později se připojila Podkarpatská Rus. Území tehdejšího nově vzniklého státu zahrnovalo Čechy, Moravu, České Slezsko, Slovensko a Podkarpatskou Rus. Prvním prezidentem byl zvolen Tomáš Garrigue Masaryk. Československý stát pak kromě období druhé světové války existoval s různými obměnami až do roku 1993, kdy došlo k jeho rozdělení.

(nm)