ODLOŽENÍ SPLATNOSTI NÁJMŮ NEBYTOVÝCH PROSTOR

Foto: Radnice městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dne 19. října rozhodla o odložení splatnosti nájmů nebytových prostor, svěřených centrálnímu obvodu, za měsíc listopad a prosinec.

Splatnost nájemného a pachtovného za měsíc listopad se odkládá na 28. února 2021 a za měsíc prosinec na 31. března 2021. Tento odklad se netýká garáží, štítových stěn a reklamních panelů.

Na svém zasedání rada rovněž rozhodla odložit projednání všech dosud nevyřízených a zároveň nově podaných žádostí o slevu/prominutí nájemného, případně pachtovného nebytových prostor/prostor, sloužících podnikání po 31. prosinci 2020.

(nm)