1000 ROUŠEK PRO OSTRAVU!!!

Věž ostravské Nové radnice se symbolicky rozsvítí zlatou barvou. Foto: Jiří Zerzoň

Nedostatek ústenek a textilních roušek v rámci boje proti šíření COVID-19 spojilo ostravské organizace: Trojhalí Karolina, OZO Ostrava a Cooltour a společně je přivedlo k projektu „1000 roušek pro Ostravu!!!“. 

V dubnu 2020 mělo Trojhalí Karolina spolupořádat společně s Černou loukou akci ReFashioN o udržitelné módě, na kterou společnost OZO Ostrava, a. s. přispěla částkou 50 000 Kč. Vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19 ale tato akce musela být zruše- na a prostředky, které již byly připraveny k čerpání, zůstaly nevyužity. „Proto jsme s OZO Ostrava a Cooltour, který jinak také spolu s centrem Pant organizuje v Ostravě pro- jekt projekt „Rouška je cool“, připravili projekt s názvem „1000 roušek pro Ostravu!!!“, říká Mario Karabin, koordinátor projektu za Trojhalí. 

Z výše uvedených finančních prostředků jsme s Coultour vykoupili roušky od lidí, kteří je šijí. Důraz bude, ale kladen na kvalitu dodávaných roušek a ne všechny tak budou moci být vykupovány. Důvod je zřejmý: následně totiž budou tyto roušky ZDARMA poskytovány potřebným institucím, které se nacházejí v první linii boje s koronavirem a nízká kvalita by je mohla ohrozit (domovy pro seniory, Adra, Armáda spásy, nemocnice, město Ostrava). Dneškem tj. v pátek 27. 3. 2020 jsme zahájili distribuci roušek organizacím v Ostravě, které je potřebují. 

Trojhalí Karolina je také sběrné místo pro materiál k šití roušek. Prosíme všechny, kteří se chtějí připojit a dodat materiál, který stále chybí, aby se na nás obrátili. Veškerý materiál bude před použitím vyprán a vyžehlen ve spolupráci se Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., které nám nabídlo své kapacity ZDARMA. Za to jim patří srdečné poděkování. 

„Věříme, i když je to jen kapka v moři, že díky Vám všem, kteří se na projektu podílíte, pomůžeme společně překonat současnou potřebu roušek aspoň z části a v boji s COVID – 19 podpoříme těžkou a obdivuhodnou práci zdravotníků, záchranářů, hasičů, policistů, sociálních pracovníků a dalších občanů, kteří dávají své zdraví za zdraví naše a pomáhají nám v tomto těžkém boji.“ uzavírá Karel Belda, jednatel OZO Ostrava.

(ab)