Zoo Ostrava bude hostit mezinárodní ochranářskou konferenci EAZA Conservation Forum 2024

Letošní jaro bude pro Zoologickou zahradu a botanický park ve znamení příprav mezinárodní konference EAZA Conservation Forum 2024. Tato významná ochranářská akce se bude v České republice konat vůbec poprvé a zoo na ní jako hostitelská instituce bude prezentovat své aktivity na záchranu nejohroženějších druhů. 

Ochrana druhů se stala hlavním cílem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) a jejích členů, mezi které patří od roku 1996 i Zoo Ostrava. Role zoologických zahrad a akvárií na poli ochrany přírody spočívá v chovu zvířat v lidské péči v rámci záchovných ex situ programů a dále v podpoře a realizaci ochranářských in situ projektů realizovaných v místech přirozeného výskytu ohrožených druhů.

EAZA Conservation Forum je mezinárodní akce, která se koná každé dva roky a účastní se jí více než 100 zástupců zoologických zahrad a akvárií, ochranářských organizací a projektů působících na poli ochrany přírody v různých koutech světa. Akci hostí vždy jedna z významných ochranářských institucí. Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace, coby významná ochranářská instituce byla v roce 2022 pověřena Evropskou asociací zoologických zahrad a akvárií spoluorganizováním této mezinárodní konference v roce 2024.

Je to pro nás velká čest a zároveň samozřejmě i velká zodpovědnost,“ říká ředitel Zoo Ostrava Jiří Novák. „Program jednání připravují kolegové z EAZA, na nás je zajistit organizaci akce samotné, doprovodný program a samozřejmě předem připravit všechny materiály a podklady pro účastníky. Věřím, že to společně zvládneme. Máme velkou podporu našeho zřizovatele statutárního města Ostrava, pomoc nám přislíbili další organizace i jednotlivci. Na ochranáře přírody z celé Evropy čeká vedle tří jednacích dnů seznámení s naším městem, neodmyslitelná je prohlídka zoologické zahrady a zájemci se v rámci postkonferenční cesty podívají na Kozmické ptačí louky, jedinečnou lokalitu, kterou Zoo Ostrava spolu se svými návštěvníky finančně podporuje prostřednictvím programu Tři koruny ze vstupu,“ dodává Jiří Novák.

Konference se uskuteční v termínu 4. až 7. června 2024. Během jednání budou prezentovány ochranářské aktivity, proběhnou workshopy, diskuze a výměna zkušeností mezi ochranáři nejen z celé Evropy, ale i dalších částí světa.

Foto: autor Enrico Gombala a archiv Zoo Ostrava.

 (ab)