ZELENÁ PORUBĚ: LIDÉ PŘIHLÁSILI ŠESTNÁCT NÁVRHŮ

Posledním červnovým dnem skončila možnost přihlásit svůj návrh do projektu participativního rozpočtu Zelená Porubě. Letos lidé poslali šestnáct nápadů, což víceméně odpovídá počtu z minulých let.

Projekt participativního rozpočtu Zelená Porubě je ve svém čtvrtém ročníku. A 30. června skončila jedna z jeho nejdůležitějších etap, tedy možnost přihlásit svůj návrh. Letos tuto možnost využilo šestnáct lidí a pozitivní je, že návrhy jsou různorodé a originální.

„Nápady se pohybují od těch malých až po velké úpravy veřejného prostoru. Jsem rád, že se objevují i opravdu originální návrhy. Jen namátkou třeba poeziomat, což je zařízení, kde si lidé mohou poslechnout nahrané básnické texty, veřejný gril, historické fotografie na zastávkách nebo holubí dům. To je zajímavý návrh, jak humánním způsobem omezovat populaci holubů ve městě,“ uvedl koordinátor projektu Zelená Porubě Pavel Konečný. Další přihlášené nápady navrhují postavení workoutových hřišť, zpevnění pěšin, umístění cykloboxů či vytvoření zajímavého zvlněného prostoru na Francouzské ulici.

Návrhů je sice šestnáct, ale to neznamená, že se všechny dostanou do listopadového hlasování. „Každý návrh teď projde kontrolou odborníků na úřadě. Ti posoudí, zda uvedené rozpočty jsou reálné a případně je společně s autory nápadů upraví. Důležité pak bude posoudit, zda návrh je vůbec proveditelný, jestli je lokalita, kde má být, v majetku Poruby a v neposlední řadě i to, zda není v konfliktu s nějakým strategickým plánem obvodu. Pokud se objeví jakýkoli problém, snažíme se ho s autory vyřešit,“ řekl Pavel Konečný.

Úspěšné návrhy se na podzim představí veřejnosti, která o nich bude v listopadu hlasovat. Letos poprvé ve dvou kategoriích. Městský obvod Poruba totiž na Zelenou Porubě vyčlenil 2 miliony korun: 1,7 milionu půjde na takzvané velké projekty, kde je rozpočet nad 100 tisíc korun. Zbývající peníze se rozdělí mezi malé projekty, kde je rozpočet nižší,“ dodal Pavel Konečný.

V loňském roce uspěly v hlasování dva návrhy. Rozšíření dětského hřiště na ulici Františka Čechury už je v podstatě hotové a dodělávají se poslední úpravy. Renovace předprostoru Základní školy na ulici Ivana Sekaniny začne v nejbližších dnech. Ve třech předchozích ročnících projektu uspělo celkově třináct nápadů. Vzniklo tak třeba pítko na Hlavní třídě, hodiny na Alšově náměstí, nová hřiště a jiné.

(ab) Zdroj: Město Ostrava