Zaměstnancům Vítkovic Cylinders meziročně vzrostly platy

Foto: Vítkovice Cylinders

Platy ve společnosti Vítkovice Cylinders ze skupiny Cylinders Holding, která je největším v Evropě sídlícím výrobcem bezešvých ocelových lahví a vysokotlakých nádob, loni narostly o 27 procent. Průměrná hrubá mzda se tak vyšplhala nad 46 tisíc korun.  

„Už na začátku loňského roku jsme slíbili až 12procentní zvýšení v součtu tarifů a motivační složky. Nakonec je růst platů mnohem výraznější. Je to zásluha zaměstnanců, kteří plnili všechny motivační ukazatele, a poskočila produktivita,“ zhodnotil personální ředitel Vítkovice Cylinders Tomáš Hladký.

Od roku 2020 si zaměstnanci výrobce vysokotlakých ocelových lahví, nádob a kontejnerů na přepravu vodíku a dalších plynů polepšili o 43 procenta. Průměrná hrubá mzda v roce 2020 byla zhruba 32 200 korun, v roce 2021 činila zaokrouhleně 36 380 korun a loni to bylo přibližně 46 180 korun. Ve  čtyřsměnných, resp. nepřetržitých provozech se zaměstnanci dostávají až k 50 tisícům korun měsíčně. „Řada našich kolegů, kteří pracují ve čtyřech směnách, dnes vnímá   finanční motivaci jako velmi zajímavou. Díky tomu se nám daří eliminovat fluktuaci a snižovat nemocnost,“ podotkl ředitel Hladký.

VTK-Cylinders-DSC07309
Foto: Vítkovice Cylinders

Letos od 1. ledna ve firmě, která má aktuálně 400 zaměstnanců, zavedli ještě nový prémiový motivační systém, který je postavený nejen na produktivitě, ale třeba i na týmové spolupráci.  Jak si daný tým vede a k jaké prémiové odměně míří, ukazují LCD obrazovky přímo na provozech.

Hlavním motivem, proč Vítkovice Cylinders loni zvedaly mzdy, byla snaha alespoň částečně eliminovat vliv inflace na výdělky. Současně byl ale cílem růst produktivity práce, což se vzhledem k velkému nárůstu skutečných platů evidentně podařilo. Velmi výrazně firma posílila motivaci v provozech, které pracují na lahvích, nádobách a kontejnerech pro vodíkové technologie. Společnost Vítkovice Cylinders je největším výrobcem vysokotlakých ocelových lahví na světě a lídrem ve výrobě a vývoji systémů ke skladování a přepravě vodíku.

(nm)