Vánoční strom na Masyrykově náměstí se rozzářil. Město připravuje rychlou pomoc stánkovým prodejcům

Foto: Ostravské vánoce FB stránka

Na Masarykově náměstí v Ostravě se dnes rozzářil nejkrásnější Vánoční strom. Partnerem osvětlení vánočního stromu je Forum Nová Karolina. #ostravskevanoce #stastneavesele  Ostravské vánoce zachovají část připraveného programu, bude ruské kolo a ledové kluziště.

Vedení statutárního města Ostravy zároveň projednává poskytnutí rychlé pomoci stánkařům, kteří byli připraveni v rámci vánočních trhů otevřít svůj prodej ke dni 26. listopadu 2021.

Vzhledem k omezením, která ke včerejšímu datu oznámila Vláda České republiky není možné pořádat vánoční trhy v předem plánovaném rozsahu. Realizátor Ostravských Vánoc se však rozhodl ponechat v provozu oblíbené ruské kolo, ledové kluziště a další doprovodný program, který lze z hlediska kapacity a kontroly hygienických opatření kontrolovat a regulovat.

Statutární město Ostrava, které je letos organizátorem Ostravských Vánoc, zároveň již v tuto chvíli projednává možnost poskytnutí pomoci stánkovým prodejcům z centrální části vánočních trhů. „Jsme si vědomi nešťastného načasování nově vydaných opatření, která zastihla všechny prodejce v takové fázi, že již měli zakoupené zboží a připravené své stánky včetně výzdoby a veškerého materiálu. Rozhodli jsme se proto jednat rychle a aktuálně připravujeme podmínky finanční podpory ve výši 20 tisíc korun prodejcům, kteří měli s realizátorem Ostravských Vánoc uzavřenou platnou smlouvu pro prodej v rámci Masarykova a Jiráskova náměstí a na náměstí Dr. Edvarda Beneše,“ říká primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura.

S administrativními kroky spojenými s žádostí o poskytnutí podpory pomůže prodejcům realizátor Ostravských Vánoc výstaviště Černá louka, s.r.o. v kooperaci s magistrátem města Ostravy.

Zároveň realizátor Ostravských Vánoc hledá cesty, jak prodejcům pomoct zprostředkovat prodej připraveného zboží. „Na našem webu je již v tuto chvíli seznam všech stánkařů, ve většině případů jsou zde také kontakty, ať již facebookové odkazy nebo webové stránky konkrétních provozovatelů, které je možné kontaktovat se zájmem o jejich zboží. Připravujeme také takovou formu jejich prezentace, aby lidé i prostřednictvím našich sociálních sítí či webu věděli, jak mohou prodejcům pomoct a zboží si u nich zakoupit,“ vysvětluje jednatel výstaviště Černá louka, s.r.o. Jan Šumbera.

V rámci programu Ostravských Vánoc zůstanou zatím zachovány vybrané doprovodné aktivity. „Stánkový prodej je zrušený, ale ledové kluziště a ruské kolo zůstává v provozu dle předem stanované provozní doby a při dodržování hygienických opatření. Zároveň jsou zachovány také jízdy historickou tramvají Barborka, které se konají každou adventní neděli,“ dodává Jan Šumbera s tím, že veškeré informace o programu a změnách najdou návštěvníci na webu akce.

 

(nm)