Miliony korun, tisícovky užitečných kontaktů a stovky skvělých rad a tipů: MSIC už tři roky pomáhá podnikatelům

Foto: Magazín Naše Město

Pomáhat malým a středním podnikům při vývoji inovativních produktů a jejich uvádění na evropské, případně světové trhy. Takový byl cíl vzniku Moravskoslezského inovačního centra Ostrava (MSIC) v roce 2017. „Už jsme podpořili firmy ve více než třech stech případech, a to jak při jejich rozjezdu tak při realizaci změnových projektů zralých firem nebo při zavádění inovací. Čtyřicet z nich využilo finanční podporu Moravskoslezského kraje v celkové výši téměř 15 milionů korun. Díky našim službám rostou firmám výnosy a v kraji vznikají nová pracovní místa,“ říká předseda představenstva MSIC Pavel Csank.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. (MSIC) navázalo v roce 2017 na dvacetiletou historii fungování Vědeckotechnologického parku Ostrava (VTPO) tím, že začalo poskytovat specifické služby pro začínající podnikatele i zralé firmy. Poskytování těchto služeb je kofinancováno ze strany Moravskoslezského kraje (MSK) a Statutárního Města Ostrava (SMO). „Vznik a rozvoj technologických center považuji za klíčový tah pro prosperitu celého Moravskoslezského kraje,“ říká hejtman kraje Ivo Vondrák a dodává: „Abychom do regionu přivedli více rostoucích a exportujících firem, ale také investic do inovací a vývoje, bylo nutné Vědeckotechnologický park Ostrava transformovat.  Navýšení základního kapitálu umožnilo novému inovačnímu centru účinněji podporovat začínající podnikatele, ale i fungující firmy v regionu. V partnerství se Statutárním městem Ostrava se nám tak daří zlepšovat podnikatelské prostředí v našem kraji, umíme nabídnout zajímavá pracovní místa, náš region je atraktivnější. MSIC přeji, aby do něj přicházeli další nadaní lidé s odvážnými nápady a vizemi.“

„Ostrava i celý region potřebují více úspěšných podnikatelů a firem s ambicemi dostat se na mezinárodní trhy. Těší mne, že MSIC jakožto skutečné centrum inovačního ekosystému našeho kraje úspěšně propojuje univerzity s komerční i veřejnou sférou. Tady se rodí a rozvíjí  opravdu inovativní nápady a zajímavé nové technologie. Studenti zapojení do hi-tech vývoje naplno využívají svůj talent. MSIC je i místem, kde firmám pomohou odborníci efektivně vyřešit situace, které dosud brzdily jejich rozvoj. To vše vytváří ideální podmínky pro rozvoj dobře placených pracovních míst s vysokou přidanou hodnotou a pro další růst atraktivity Ostravy i celého Moravskoslezského kraje. MSIC přeji další rozšíření portfolia inovativních firem, které s ním budou spolupracovat,“  řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Nyní je MSIC významným partnerem podnikatelů v MSK. Za dobu své činnosti pomohl více než dvěma stům společností a podnikatelů.  Více než polovina z nich využila program MSIC Expand, který pomáhá zralým firmám při realizaci změnových projektů prostřednictvím sítě ověřených expertů. Další významnou skupinu firem, kterým MSIC pomohl, tvoří firmy, které využily programy StartUp Voucher zaměřený na rozjezd podnikání, InnoBooster Voucher usnadňující zaměstnávání seniorních zaměstnanců a TechArt Voucher, jenž pomáhá firmám inovovat prostřednictvím spolupráce se zkušenými produktovými a průmyslovými designéry. Postupně rozvíjené služby MSIC tak doplňují trh komerčních služeb a přispívají ke zlepšování prostředí pro podnikání a inovace v Ostravě i v celém kraji.

Podle člena představenstva Lukáše Oramuse stojí za úspěchem zejména skvělý tým lidí, který se buduje od samotného počátku a rozrostl se z 8 na 24 zaměstnanců. „MSIC má dnes 30 měsíců, takže tým vznikal 30 měsíců… Jde o to, že při rychlosti jakou se dnes dějí inovace, asi nebudeme nikdy moci říct, teď si nějakou dobu vydechneme, máme v týmu vše, co potřebujeme. Z tohoto pohledu je stejně významné budovat síť externích mentorů a koučů, jako mít spolehlivý tým. To je to, na čem pracujeme od samého vzniku.“

MSIC navazuje na dvacetiletou historii VTPO mimo jiné tím, že spravuje 4 budovy v areálu dnešního technologického parku, které postavilo Statutární město Ostrava. „Za poslední dva roky jsme zatraktivnili prostředí nájemcům technologického parku mimo jiné sdílenou prototypovou dílnou Idea Hub, Centrem kolaborativní robotiky, sdílenými kancelářemi pro start-upy, carsharingem a bikesharingem, úpravou značení areálu či novým bistrem nebo poskytováním právních služeb za zvýhodněné ceny,“ vysvětluje Pavel Csank. Od svého vzniku MSIC eviduje 59 zájemců o zasídlení ve svých prostorách, z nichž 24 splnilo kritéria pro přijetí a stalo se tak součásti technologického parku. „Díky efektivní správě budov se nám podařilo zvýšit za uplynulé 3 roky výnosnost o 7 milionů korun. Jsme hrdí, že v našich prostorách sídlí R&D týmy firem jako Invent Medical, Ceos Data, Hella, CGI, Lightworks, Evektor a KvikyMart či velmi zajímavé start-upy – jako je např. Airmobis nebo SprayVision“.

 

Informace k programům

V rámci programu StartUp Voucher bylo konzultováno 36 podnikatelských záměrů. Celkem se do něj přihlásilo 82 podnikatelů, z nichž 15 obdrželo od Moravskoslezského kraje finanční podporu v celkové výši téměř 7 milionů korun. Startupisté očekávají, že do 5 let narostou jejich tržby až k hranici 500 milionů korun a vytvoří téměř 150 pracovních míst.

V programu InnoBooster Voucher v MSIC konzultovali 49 podnikatelských záměrů. Celkem se do něj přihlásilo 35 podnikatelů, z nichž 18 obdrželo od Moravskoslezského kraje finanční podporu více než 6 milionů korun.

V programu TechArt Voucher šlo o 6 podnikatelských záměrů. Celkem se do něj přihlásilo 9 podnikatelů, z nichž 7 obdrželo od Moravskoslezského kraje finanční podporu téměř jeden a čtvrt milionu korun.

V rámci spolupráce MSK a SMO na rozvoji inovačního ekosystému vyčlenil Moravskoslezský kraj v letech 2018-2020 pro dotační programy StartUp Voucher, InnoBooster Voucher a TechArt Voucher 28 milionů korun.

(nm)