Ulici Přemyslovců čeká rozsáhlá rekonstrukce

Foto: Město Ostrava, autor Jiří Zerzoň

Rozsáhlá rekonstrukce stávající kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců a v severní části ulice 1. máje bude zahájena 20. března 2023. Předpokládané dokončení prací je naplánováno zhruba za rok a půl na 30. září 2024. Navazovat bude kompletní rekonstrukce pozemní komunikace a proměna celé lokality. Práce si vyžádají dopravní omezení, individuální doprava bude vedena náhradními trasami. 

 

Stavební práce na rekonstrukci kanalizace budou zahájeny v ulici 1. máje, konkrétně v úseku od ulice 28. října po ulici Martinskou. V tomto uvedeném úseku si práce vyžádají úplnou uzavírku jízdního pruhu ve směru na Vítkovice. Délka uzavírky bude 135 metrů. Tato fáze bude ukončena po téměř dvou měsících, 14. května tohoto roku.

 

Bezprostředně na zmíněnou fázi prací naváže rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců. I zde dojde po dobu stavebních prací k úpravám dopravního režimu, a to formou uzavírek jednotlivých pracovních úseků. Těchto úseků bude celkem deset a práce začne od kruhového objezdu, který se nachází na ulici Novoveská.

 

V celkem pěti etapách se bude rekonstruovat pravý jízdní pruh ve směru k ulici 28.října, následovat bude obdobných pět etap v opačném jízdním pruhu, kdy jednotlivé fáze budou realizovány od ulice 28. října směrem k ulici Novoveská. Všech těchto deset etap bude mít stejný dopravní režim, kdy v daném pracovním úseku bude celková uzavírka pro individuální automobilovou dopravu, vjezd či průjezd bude povolen v kyvadlovém režimu pouze integrovanému záchrannému systému, rezidentům a podnikatelům po nezbytné předchozí domluvě se stavbou a městské hromadné dopravě, která tedy zůstane po celou dobu stavby v plném provozu, pouze dojde k drobným přesunům zastávek. Obslužnost obchodů, vstupy do nemovitostí a Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky budou po celou dobu stavby bez omezení.

 

„S ohledem na skutečnost, že rekonstrukce vodovodu a kanalizace zasáhne ulici Přemyslovců v celé délce i šíři, rozhodli jsme využít této příležitosti pro její celkovou rekonstrukci, tedy v návaznosti na rekonstrukci sítí upravit provoz v ulici, zlepšit podmínky pro pěší i cyklisty, vytvořit parkovací místa pro obslužnost obchodů, obnovit zeleň. Návrh reaguje na požadavky městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky i podněty Městského ateliéru prostorového plánování a architektury pro tento typ ulic. Stavba je koordinována také se správci jiných inženýrských sítí tak, aby do dokončené ulice nikdo roky nezasahoval, což se bohužel často děje,“ doplňuje Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

(nm)