Tři cvičení složek IZS v Moravskoslezském kraji s únikem nebezpečné látky

Hned do tří taktických cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) na území Moravskoslezského kraje, spojených se simulací úniku nebezpečné látky (2x amoniak, 1x chlor), se záchranou jedné zraněné osoby a evakuací dalších zaměstnanců se v posledním týdnu zapojily jednotky profesionálních (HZS MSK) a dobrovolných hasičů. Dohánějí tak dlouhodobá covidová omezení, kdy se nemohlo takto společně cvičit.

Šlo o firmy Mondeléz Opava-Vávrovice (bývalá „oplatkárna“ Opavia), Aquapark Olešná Frýdek-Místek a Zimní stadion Český Těšín. Součástí těchto cvičení byla snaha zamezit úniku jedovatého mraku s uniklou chemikálií mimo areál postiženého subjektu, a to zkrápěním vodou, stejně jako nácvik dekontaminace zraněné osoby (resp. figuríny – ve FM a ČT) i hasičů, zasahujících v ochranných protichemických oblecích.

Do cvičení v Mondelézu s únikem amoniaku (čpavku) z netěsné trubky uvnitř strojovny se v úterý 14.9.2021 zapojily dvě jednotky Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) ze stanic v Opavě a Ostravě-Zábřehu a čtyři jednotky dobrovolných hasičů – Opava-Komárov, Opava-Kylešovice, Brumovice a Hradec nad Moravicí, tj. v součtu více než tři desítky hasičů a 10 vozidel. S nimi Policie ČR (4 příslušníci), Městská policie Opava (4), ZZS MSK (2) a samozřejmě vhodnými ochrannými prostředky vybavení zaměstnanci firmy na cukrovinky.

Do cvičení v Aquaparku Olešná s únikem chloru v chlorovně z velké lahve s netěsnícím ventilem se zapojilo v pondělí 20.9.2021 také celkem šest jednotek hasičů – dvě ze stanic HZS MSK Frýdek-Místek a Nošovice, s nimi čtyři jednotky dobrovolných hasičů – Frýdek, Dobrá, Paskov a Frýdlant nad Ostravicí, tj. v součtu více než tři desítky hasičů a 11 vozidel. Dalších 11 cvičících měly další složky IZS (PČR, MP FM a ZZS MSK).

Do cvičení na zimním stadionu v Českém Těšíně s únikem amoniaku ze strojovny se zapojilo v pondělí 20.9.2021 celkem 5 jednotek hasičů, z toho dvě z HZS MSK (stanice Český Těšín a Karviná), vedle toho tři jednotky dobrovolných hasičů – Český Těšín-Město, Český Těšín-Mosty a Havířov, celkem 26 hasičů a 9 vozidel. Dalších 9 cvičících měly další složky IZS (PČR a MP Český Těšín).

Postup při záchraně osoby a likvidace následků simulované chemické havárie byl obdobný. Po příjezdu na kontaktní místo v bezpečné vzdálenosti od areálu postiženého subjektu se zasahující hasiči kontaktovali se zdejšími pracovníky, kteří jim specifikovali místo havárie.

V první řadě šlo o záchranu osoby. Při úniku čpavku mohli hasiči do zasaženého prostoru „pouze“ s dýchací technikou, ale postupovat s největší opatrností, u chloru se museli nejprve navléci do OPCH. Po jejich návratu i se zraněnou osobou musela nejprve ona a pak i tito zasahující hasiči projít dekontaminační sprchou. (V Mondelézu byla na záchranu figurantky ze strojovny použita vyváděcí maska s napojením na vzduchovou lahev zasahujícího hasiče.)

Střídala je skupina hasičů v OPCH, vybavená technickými prostředky na provizorní, ale pečlivé utěsnění trubky. Pouze u úniku chloru v akvaparku byla netěsná láhev při příchodu hasičů již prázdná. Nebylo co utěsňovat. I tito hasiči ale museli projít dekontaminací.

Protože vždy hrozil únik mraku s chemickou látkou mimo areál, podle aktuální povětrnostní situace hasiči na okraji areálu zkrápěli ovzduší vodou pomocí monitorů, resp. hadic. Mimo areál jezdila vozidla složek IZS s mobilními sirénami, které zvukem i mluveným slovem varovaly (tentokrát jen cvičně) přede nebezpečím intoxikace – s doplňujícími radami, např. nevycházet ven, zavřít okna atd.

(ab)