Starou Bělou a Polanku nad Odrou propojila nová cyklotrasa

Zbrusu nového cyklistického propojení se dočkali cyklisté na cyklistické trase A, I mezi Starou Bělou a Polankou nad Odrou. Při rekonstrukci mostu přes řeku Odru, na ulici Na Lukách v Polance nad Odrou, bylo vybudováno nové cyklistické propojení obou městských obvodů. Délka nově vybudované stezky, společné komunikace pro chodce a cyklisty, je 116 metrů, šířka 2,5 metrů v jihovýchodním úseku a 3 metry v úseku severozápadním. Stezka vedená po mostě je součástí tohoto mostního objektu a tvoří ji asfaltový povrch. Komunikace byla zprovozněna 20. května 2024.

Obě stavby byly realizovány současně. Investorem rekonstrukce mostu byla Správa silnic Moravskoslezského kraje, město Ostrava bylo investorem stavby cyklistického propojení. Stavební práce byly zahájeny v březnu roku 2023 a dílo bylo dokončeno v květnu roku letošního, délka prací byla ovlivněna zjištěním nevyhovujícího stavu v podzákladí mostu a souvisejícími pracemi. Zhotovitelem obou staveb byla firma STRABAG a. s., projekt cyklistické trasy zpracovala společnost HaskoningDHV Czech Republic, s. r. o.,“ vysvětlil náměstek primátora Břetislav Riger.

Rekonstrukce řešila náhradu stávajícího nevyhovujícího mostu z roku 1968 novým mostem z předpjatého betonu. Součástí stavby cyklopropojení byla přeložka kabelu veřejného osvětlení a dvou stožárů veřejného osvětlení. Náklady na výstavbu cyklopropojení přesáhly 4 miliony korun bez DPH. Rekonstrukce mostu probíhala za úplné uzavírky silnice II/478 ul. 1. května, silniční provoz byl převeden na objízdnou trasu. Po dobu rekonstrukce byla pro pěší a cyklisty v provozu provizorní lávka s přístupovými chodníky.

V Ostravě pokračuje také výstavba nové cyklotrasy M, S Mečnikovova Žákovská v délce 6,4 km. Tato nová komunikace propojí stávající cyklistické trasy na okrajích území. Pro opravy cyklostezek vyčlenilo v roce 2024 město téměř 20 milionů korun. V procesu příprav jsou rovněž další nové komunikace pro cyklisty, které jsou součástí dalších staveb, např. revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm Černá louka (druhá etapa) i rekonstrukce ulice Přemyslovců, která následně obsáhne i vybudování cyklo infrastruktury nebo výstavba na ulici 28. října (lokalita u Domu kultury města Ostravy) v návaznosti na zamýšlené projekty výstavby koncertního sálu, parkovacího domu či stavby tzv. Černé kostky,“ doplňuje Břetislav Riger, náměstek primátora.

Město Ostrava kromě výstavby potřebné cyklo infrastruktury podporuje také systém sílených kol (bikesharing). Chceme nabídnout lidem alternativu ekologického způsobu dopravy. V roce 2023 podpořilo město Ostrava tuto službu sdílených kol 4,3 miliony korun a nabídlo i novinku 30 minut jízdy na sdíleném kole zdarma pro uživatele s celoroční jízdenkou ODIS. Přívětivá je pro uživatele jistě i ekonomická stránka tohoto způsobu dopravy, víc jak 91 procent loňských výpůjček bylo do 15 minut, průměrná cesta měla délku 1,4 kilometru. Tam, kde je to možné a uživatel se rozhodne pro využití sdíleného kola místo dopravy autem, přispěje ke snížení produkce oxidu uhličitého ve městě, apeluje na zodpovědný způsob dopravy Aleš Boháč, náměstek primátora pro životní prostředí. K dispozici je 1100 městských kol v 380 stanicích. Na sdílených kolech lze vyrazit i do dalších měst, nově FrýdkuMístku, ale také Ludgeřovic či Hlučína. V loňském roce byla sdílená kola vypůjčena uživateli celkem 469 563krát, přičemž měsíčně to bylo 39 130 půjčení a denně 1286. Uživatelé najeli neuvěřitelných 658 797 kilometrů. Díky uvedené statistice loňského roku tak měli uživatelé, dle analýzy společnosti Nextbike, ušetřit víc jak 103 tisíc oxidu uhličitého při srovnání jízd na sdíleném kole a autem. Toto množství oxidu uhličitého by městský park s 4 738 vzrostlými stromy vstřebával po dobu jednoho roku.

(ab)