Sestřičky se s pacientem rozloučily zpěvem

Foto: Archiv FNO

Nezapomenutelný zážitek připravily jednomu z pacientů sestry z Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FN Ostrava. Na rozloučenou mu trojhlasně zazpívaly známou vánoční píseň Spirituál Kvintetu s názvem Bim Bam.

73letého muže přijali na Oddělení popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie FN Ostrava 15. 8. 2022 v kritickém stavu. Měl popáleniny 2. a 3. stupně na 41 procentech těla. V průběhu hospitalizace sestřičky zjistily, že velmi pozitivně reaguje, když na něj zpívají. Vícehlasou skladbu mu věnovaly jako dárek na rozloučenou. „U nás doma se hodně zpívá a hraje na hudební nástroje. A rády zpíváme i tady na oddělení například při převazech našim pacientům. Trojhlasně u lůžka pacienta jsme ale zpívaly poprvé. Zkusily jsme si to předtím jen jednou, na sesterně,“ uvedla jedna ze zpívajících sester Martina Mitášová, DiS.

Zraněný muž nešetřil při dočasném propuštění z nemocnice slovy díků a neskrýval dojetí. V lednu pokračuje v léčení na Klinice rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava a věří, že se se „zpívajícími“ sestřičkami znovu potká.

Odkaz na video „zpívajících sestřiček“: https://youtu.be/E5CJa59nqiY

 (ab)