Rekonstrukce důležité dopravní tepny v centru Mariánských Hor pokračuje

Důležitá ulice v srdci městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky dostane zbrusu nový kabát. Rekonstrukce přinese zlepšení podmínek pro pohyb chodců a cyklistů i nově vysazené stromořadí a dešťové záhony, které zpříjemní lokální mikroklima. Díky novým krátkodobým parkovacím stáním u místních provozoven se zlepší průjezdnost ulice. Náročný projekt, který se nyní připravuje a naváže na aktuální rekonstrukci kanalizace, si během své realizace vyžádá nezbytné místní dopravní úpravy.

V současné chvíli na ulici Přemyslovců pokračuje rekonstrukce stávající jednotné kanalizace v úseku mezi ulicemi 28. října po ul. Novoveskou a také se zde vyměňuje vodovod přímo v komunikaci ul. Přemyslovců, mezi ulicemi Korunní a Dr. Maye. Součástí prací je propojení všech stávajících kanalizačních a vodovodních přípojek na novou kanalizaci a vodovod. Nad rámec původního projektu byla opravena kanalizace a vodovod v ul. Karasova, kde rovněž obvod naváže rekonstrukcí uličního prostoru.

„Po rekonstrukci inženýrských sítí přijde na řadu kompletní rekonstrukce komunikace této ulice a také celková úprava jejího uspořádání. Chceme vyváženější rozdělení prostoru pro všechny druhy dopravy, tak, aby bylo více místa věnováno chodcům a cyklistům. V ulici bude také výrazně více zeleně, kterou doplní prvky pomáhající hospodařit s dešťovou vodou,“ upřesnil náměstek primátora Břetislav Riger. „Dále tento projekt nabídne řešení umístění krátkodobých parkovacích stání,“ dodal náměstek Riger.

V ulici dojde také k úpravě autobusových zastávek na bezbariérové provedení a přesunutí autobusové zastávky Korunní blíže k úřadu městského obvodu, řešení zeleně a odvodnění s prvky modrozelené infrastruktury. Rekonstrukce ulice Přemyslovců má a bude po dobu realizace stavby, tedy nejméně do konce roku 2025, mít dopad na individuální dopravu v této části obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Opravy kanalizace a vodovodu si vyžádaly uzavírku ul. Přemyslovců v úseku mezi ul. Novoveskou a ul. 28. října. Dopravní řešení je následující – ulice je pro osobní dopravu uzavřena, vjezd do uzavřeného úseku je povolen linkovým autobusům, vozidlům stavby a IZS. Za uzavřené úseky na ul. Přemyslovců je vyznačena objízdná trasa pro individuální dopravu po ul. Novoveské, ul. Sokola Tůmy a ul. 28. října a v opačném směru po ul. 28. října, ul. Novinářské a ul. Novoveské.

V době rekonstrukce bude autobusová doprava na lince č. 24 převedena na trasu vedenou po ulici Novoveské a ul. Sokola Tůmy s ukončením linky na zastávce Hulváky. Po dobu výstavy jsou zrušeny zastávky Korunní, Mariánské náměstí a Mariánské Hory. Na náhradní trase jsou využívány stávající zastávky Vršovců, Sokola Tůmy a Hulváky, zastávkou Náprstkova linka projíždí. Přístup pěších je zajištěn podél fasád budov v prostoru vymezeném staveništním oplocením.

Rozpočtové náklady stavby týkající se rekonstrukce kanalizace a vodovodu činí dle smlouvy o dílo celkem cca 104,805 milionu korun bez DPH. Z toho náklady na kanalizaci činí cca 89,980 milionu korun bez DPH a na vodovod činí cca 14,825 milionu korun bez DPH. Rozpočtové náklady stavby týkající se navazující rekonstrukce komunikace se předpokládají okolo 54 milionů korun bez DPH.

Realizace části opravy kanalizací skončí podle harmonogramu v září 2024, předpokládá se, že se tak ale stane dříve. Realizace komunikace pak začne v červenci a hotovo by mělo být do konce roku 2025.

(ab)