OSTRAVA POSTAVÍ PARKOVACÍ DŮM S 679 MÍSTY

Další, v pořadí již osmá architektonická soutěž, kterou v posledních třech letech vyhlásilo město Ostrava, má svého vítěze. Nový parkovací dům poblíž Domu kultury Ostrava město postaví podle návrhu Projektstudia EUCZ.  

„Nový parkovací dům bude vypadat jako socha a je zajímavou reakcí na návrh koncertní haly. Do struktury města přinese nový prvek, kterým ho obohatí. Pomůže vyřešit potřebu parkování v této atraktivní lokalitě, přičemž nabídne až desetkrát více parkovacích míst, než současné parkoviště, na kterém se bude stavět. Poslouží nejen návštěvníkům institucí v okolí, ale také rezidentům,“ uvedl primátor Tomáš Macura, který byl také členem poroty.

Porota vybírala z 42 návrhů

Do soutěže přišlo 42 podle porotců kvalitních návrhů, dva z nich rada vyloučila pro nesplnění soutěžních podmínek. Návrhy měly vysokou grafickou úroveň a respektovaly důležité podmínky ze zadání, zejména dotvoření uličního prostoru a zachování napojení sousední nemovitosti.

Na vítězném návrhu se shodla většina poroty, což následně potvrdili i radní města. Porota posuzovala nejen architektonické řešení samotného parkovacího domu včetně úprav veřejných prostranství, ale také zapojení parteru k ulici 28. října, provozní, dopravní a technické řešení parkovacího domu, hospodárnost a finanční přiměřenost zvoleného řešení.

Objekt díky výrazné architektuře vynikne

„Porota o jednotlivých návrzích dlouho diskutovala, u toho vítězného ocenila, že nový objekt vynikne vedle sousedících, poněkud komisně vyhlížejících budov, a přitom je do lokality zasazen s citem a respektem k okolí. To je důvod, proč se vyplatilo i na parkovací objekt vypsat architektonickou soutěž,“ doplnila další členka poroty, investiční náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová s tím, že parkovací dům zaplní volné místo ve frekventované ulici. Bude mít jedno podzemní a šest nadzemních pater s tím, že ve spodní části bude průchozí.

„Lokalitu, kde plánujeme výstavbu parkovacího domu, budou již brzy lemovat významné stavby, které zásadním způsobem ovlivní tuto část města, ať už to bude nová koncertní hala nebo Černá kostka vědecké knihovny. Do budoucna se musíme zabývat celou koncepcí ulic 28. října a Opavská, které nyní představují spíše bariéru. Tu chceme eliminovat a umožnit lepší pohyb pěších i cyklistů a vytvořit přirozenější propojení s centrem města. Je to jeden z důležitých úkolů nového městského ateliéru MAPPA,“ doplnila náměstkyně Zuzana Bajgarová.

Nyní město uzavře smlouvu s autorem vítězného návrhu parkovacího domu na zhotovení projektové dokumentace. Samotná stavba by mohla začít v roce 2021. Všechny návrhy, které přišly do soutěže, město představí veřejnosti formou výstavy na přelomu roku, termín bude upřesněn.

Parkovací dům bude stát na exponované proluce v sousedství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v blízkosti Domu kultury města Ostravy na místě dnešního parkoviště, přiléhajícího k budově České správy sociálního zabezpečení, které má kapacitu 70 aut. V lokalitě je dlouhodobý nedostatek míst pro stání rezidentů, ale také zaměstnanců a návštěvníků řady institucí, které v místě sídlí –  Domu kultury města Ostravy, Divadla Petra Bezruče, pracoviště České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj i krajského úřadu.

(ab) Zdroj: Město Ostrava