Město Ostrava obhájilo vysoké ratingové hodnocení od Moody’s na úrovni Aa3/stabilní

Budova Radnice Města Ostravy. Foto: Archiv MMO

Ratingová agentura Moody´s aktualizovala 23. června 2021 kreditní analýzu statutárního města Ostravy a potvrdila mu stávající ratingovou známku Aa3 s výhledem stabilním.

Učinila tak na základě podrobného prověření hospodaření města za uplynulý rok, jeho stávající finanční situace, finančního výhledu a s přihlédnutím k enviromentálním, sociálním (zejména pandemie koronaviru) a vládním rizikům.

Potvrzení ratingu Aa3 zohledňuje solidní provozní výkonnost města, vysokou likviditu, která umožňuje absorbovat negativní dopady pandemie koronaviru, i přiměřenou zadluženost, která městu dává ještě prostor pro financování dalších velkých kapitálových projektů.

Výhled ratingu je stabilní, nakolik ratingová agentura očekává, že solidní provozní hospodaření, dostatečná úroveň likvidity a dluhové ukazatele města zůstanou bez negativních odchylek i během následujících 12–18 měsíců, přitom zohledňuje i stabilní výhled státu. 

Město Ostrava je předmětem standardního ratingového hodnocení agenturou Moody’s od roku 2002, kdy získalo známku Baa1. Od té doby došlo k několikerému pozitivnímu přehodnocení kreditního rizika města a jeho výhledu, současnou známku na úrovni Aa3, která je totožná s ratingem celé ČR, město drží od října roku 2019.

 

Rok 2002 2003-05 2006-15 2016 2017 2018 05/2019 10/2019
Rating Baa1 A3 A2 A2 A1 A1 A1 Aa3
výhled stabilní stabilní pozitivní stabilní pozitivní pozitivní stabilní

 

„Opravdu nás těší, že jsme obhájili vysoké ratingové hodnocení města navzdory ekonomickým dopadům pandemie koronaviru. Potvrdilo se, že vytváření finančních rezerv v časech dobrých a celkově uvážlivá finanční politika nejsou samoúčelné, ale jejich výhody se ukáží právě v dobách ekonomických výkyvů. Ratingová známka na úrovni Aa3 je, vzhledem ke kreditnímu riziku státu, v současné době nejvyšší dosažitelná v ČR, a mimo města Ostravy jí disponuje jen několik málo tuzemských subjektů,“ komentoval primátor Ostravy Tomáš Macura.

(ab)