Kalendárium historických událostí města Ostravy od 9. ledna do 15. ledna

11. ledna 1973

V Ostravě zemřel skladatel, rozhlasový pracovník a organizátor hudebního života Rudolf Kubín (narodil se 10. ledna 1909 v Ostravě). Kubín, který po působení v Praze a v Brně žil od roku 1935 trvale na Ostravsku, se zde věnoval studiu valašského a lašského hudebního folkloru a později i lidové hudby hornického prostředí. V roce 1953 se stal jedním z hlavních spoluzakladatelů a prvním ředitelem Vyšší hudebně pedagogické školy, ze které se v roce 1959 stala ostravská konzervatoř. V roce 1950 založil a řídil Hornický umělecký soubor a v roce 1954 stál u zrodu Ostravského symfonického orchestru, pozdější Janáčkovy filharmonie. Kubín v padesátých letech 20. století pro kulturní Ostravu učinil velký kus práce, neboť se mu obezřetnou politikou a vahou své umělecké osobnosti podařilo prosadit vybudování profesionální základny koncertního umění i hudebního školství. Byl též jednou z nejvýznamnějších skladatelských osobností 20. století pocházejících ze severomoravského regionu a zde také tvořících.

13. ledna 1873

Byl vypsán konkurz na učitelská místa na nově zřízené horní škole v Moravské Ostravě. I když byly uchazečům nabídnuty na tehdejší dobu velmi dobré finanční podmínky, opakovaně se do vypsaných konkurzů nikdo nepřihlásil a zahájení výuky tak muselo být o více než rok odloženo. Zřizovací výbor školy rozhodl, že výuka bude svěřena technikům místních důlních závodů. Ředitelem horní školy byl jmenován Josef Hýbner z Vítkovických kamenouhelných dolů, který měl zkušenosti s pedagogickou činností na horní škole v Banské Štiavnici. Prvními učiteli se stali důlní inženýři Karel Čížek, Václav Polívka a Václav Červinka.

15. ledna 1923

Byly schváleny stanovy spolku Výstava v Moravské Ostravě, jehož účelem mělo být uspořádání průmyslové a živnostenské výstavy v roce 1923, ale i dalších výstav. Správu spolku obstarávala valná hromada a šestnáctičlenný správní výbor. Většina jeho členů se rekrutovala z řad ostravských podnikatelů a manažerů velkých podniků.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

(ab)