IKONICKÝ KLUB ATLANTIK NABÍZÍ NÁJEM SVÉ KAVÁRNY

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, p. o. vyhlásil záměr nájmu nebytových prostor a movitého zařízení kavárny v klubu Atlantik.

Nabídky do výběrového řízení je možno zasílat do 28.8.2021.

Celé znění výzvy a podmínek zde:  https://bit.ly/2VO7EEa

(ab) Zdroj: Město Ostrava