FESTIVAL ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ SLAVÍ PLNOLETOST

Foto: XVIII. ročník dobročinného festivalu Advent plný KŘÍDLENÍ 30. 11. 2023 Ostrava, City Campus Ostravské univerzity

Po osmnácté se v Ostravě koná ADVENT PLNÝ KŘÍDLENÍ. Celodenní program pestrého festivalového dne poběží od 10 do 19 hodin. Ve sportovní budově City Campus Ostravské univerzity přivítáme osobnosti na besedách plných silných příběhů z nezisku i zisku. Těšit se můžete na workshopy, prodejní stánky a online dražbu. Od 17 hodin uvedeme vystoupení Patrika Kee a hostů. Součástí programu je slavnostní vyhlášení VI. ročníku TyrkysOVA!!! sbírka s DPO, Statutárním městem Ostrava a dalšími společensky všímavými organizacemi.

 

Na místě se představí 55 neziskových organizací, jejichž jádro tvoří aktivně zapojené do celoroční spolupráce s KŘÍDLENÍ nadačním fondem. Díky novému prostoru jich bude přítomno nejvíc v historii. Tímto se veřejnosti představí krásný multifunkční prostor, ale také nový rozměr City Campusu Ostravské univerzity s aktivním zapojením studentů, zaměstnanců. Projekt přispěl k oživení jejich Dobrovolnického centra. Akce tradičně nabízí společenskou všímavost a po osmnácté přináší do našeho kraje v adventním čase laskavost.

Oficiální Banner APK 2023
Foto: XVIII. ročník dobročinného festivalu Advent plný KŘÍDLENÍ 30. 11. 2023 Ostrava, City Campus Ostravské univerzity

Na přípravě akce se dlouhodobě podílí tým okolo zakladatelky projektu Lucie Houthoofdtové, která s radostí konstatuje: “Přijďte s námi oslavit plnoletost! Projekt už je velký, má přesah a mění okolí. Ale také přináší výzvy a dobrodružství. Vyžaduje partnerská pochopení a srdečnou komunikaci. Nakonec díky tomu pokaždé přináší něco jedinečného. A tak letošní šestý ročník Tyrkysové sbírky bude vůbec první elektronickou sbírku uskutečněnou v terénu. Akce získává nový rozměr i díky místu a zapojení Ostravské univerzity. Děkujeme všem přízeň a laskavost! Kouzla, co nám umožňují křídlit…”

 

Důležitou součástí je kulturní a společenský program, do něhož zapojujeme také klienty a členy neziskovek, avšak držíme profesionální úroveň i díky zkušenému moderátorovi Radku Erbenovi, jenž dlouhodobě na této akci spolupracuje. Prezentace neziskovek funguje jako prodejní a kreativní zóna, či dobročinná elektronická aukce. Akce nabízí také prostor pro setkání s dlouholetými příznivci a partnery projektu a poděkování za jejich podporu.

 

Kapela Mentallica
Foto: Kapela Mentallica

 

Mezi hlavní partnery patří městské podniky, především Dopravní podnik Ostrava a.s., ale také Ostravské vodovody a kanalizace a.s. nebo OZO Ostrava s.r.o. Nedílnou součástí projektu je TyrkysOVA!!! sbírka a vyhlášení výsledků celoroční CSR spolupráce městských podniků. Nově se zapojuje také Ostravská univerzita, která poskytne akci potřebné zázemí v novém City Campus v centru města. Dále nabídne využít sálu Klastru umění Ostravské univerzity s kapacitou 250 osob pro uspořádání hudebního koncertu v pozdějších hodinách, jenž naváže na celodenní akci, a bude poděkováním pro naše partnery a hosty.

 

Akce je motivující, inspirující a tvořivou záležitostí. Přináší místním organizacím nové příležitosti ke spolupráci, síťování a vzájemné podpoře netradičními cestami. Je vyústěním aktivit KŘÍDLENÍ nadačního fondu – který nabízí celoroční podporu, mentoring a pozornost neziskovým organizacím, což je důležitou podmínkou pro jejich dlouhodobý rozvoj a udržitelnost. Poselstvím osmnáctého ročníku akce je podpořit prostřednictvím dobrovolnictví laskavost a míru všímavosti mladých.

(NM)