DOTACE POMOHOU ZACHOVAT PAMÁTKY A VÝZNAMNÉ STAVBY

Koncert se uskuteční v kostele sv. Václava. Foto: archiv MMO

Ostrava ze svého rozpočtu podpoří rekonstrukce památek a historicky a architektonicky význačných staveb částkou ve výši pět milionů korun. Maximální výše dotace na jeden projekt je milion korun.

Rada města Ostravy vyhlásila zásady Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb z rozpočtu statutárního města Ostravy pro rok 2019, 6. března je schválili ostravští zastupitelé. Město Ostrava tuto formu podpory realizuje dlouhodobě, a to zejména v případech, kdy se jedná o významné kulturní památky v dominantních polohách např. v centru města, nebo o památky a stavby, jejichž vlastník nemůže uhradit náklady spojené s jejich obnovou z vlastních zdrojů.

O dotaci z programu mohou žádat vlastníci staveb od 8. dubna do 10. června 2019 elektronicky a současně fyzicky včetně požadovaných příloh e-mailem a dále prostřednictvím pošty nebo na podatelně magistrátu. Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace nemůže podávat stát a subjekty jím zřizované a financované. Projekty musí být realizovány v termínu od 1. června 2019 do 30. září 2020.

Podané žádosti projedná komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města, která doporučí ostravským radním a zastupitelům schválení neinvestičních dotací vybraným žadatelům. Předpokladem poskytnutí finančního příspěvku je vyrovnání veškerých závazků žadatele k rozpočtu statutárního města Ostravy. O poskytnutí dotací rozhodne zastupitelstvo města nejpozději do 30. září 2019.

Z těchto dotací byla opravena celá řada významných kulturních památek na území města, například katedrála Božského spasitele v Moravské Ostravě, byla zpřístupněna Stará kotelna, zachráněn těžní stroj v areálu dolu Hlubina, oprava kostela svaté Anny v Ostravě-Polance a další.

Výběrová řízení na poskytnutí dotací jsou zveřejněny na webových stránkách města: http://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/utvar-hlavniho-architekta-a-stavebniho-radu/oddeleni-uzemniho-planu-a-pamatkove-pece/dotace.

(ab) Zdroj: Město Ostrava