Dobrovolníci z LIBERTY Ostrava pomáhali v jedenácti neziskovkách

Foto: charitní dům sv. Alžběty, autor: LIBERTY Ostrava

V jedenácti společensky prospěšných organizacích z Ostravska letos na podzim pomáhalo 47 zaměstnanců LIBERTY Ostrava stěhovat a montovat nábytek, vymalovat a uklidit místnosti, zazimovávat zahrady, rozebírat jízdní kola, ale také šít nebo vyrábět dekorativní předměty, jejichž prodej podpoří provoz několika organizací. Dobrovolníci z huti ve své pracovní době odpracovali v průběhu listopadu a prosince pro neziskový sektor přes 350 hodin.

Firemní dobrovolnictví se v huti vždy na podzim organizuje tradičně už od roku 2008, huť takto pomáhá na Ostravsku domovům pro seniory, speciálním školkám a školám, azylovým domům, sociálním podnikům či chráněným dílnám. Umožňuje zaměstnancům LIBERTY Ostrava strávit jeden den v roce pomocí některé z vytipovaných neziskových organizací dle svého výběru. Den strávený pomocí v neziskovém sektoru se zaměstnancům počítá jako běžná směna.

Bylo to pro mě poprvé, kdy jsem se zúčastnil firemního dobrovolnictví a přispěl svou troškou k dílu. Vybral jsem si „Kola pro Afriku“, protože jsem sám aktivní cyklista. Ráno nás s kolegou přivítal příjemný kolektiv a během několika minut už jsme všichni demontovali díly ze starých kol. Z toho dne a práce jsem měl fajn pocit, že pomáhám dobré věci, je to radost. Příští rok do toho půjdu zas,“ řekl Adam Frydrych, přípravář materiálu z obslužného hospodářství LIBERTY Ostrava.

charita sv. Alexandra
Foto: charita sv. Alexandra. Autor: LIBERTY Ostrava

Zaměstnanci LIBERTY Ostrava u nás pomáhali s recyklací jízdních kol, konkrétně s vytěžováním hliníku. Obvykle tato surovina zůstává na kolech z důvodu pracné a pomalé demontáže, která se většinou nevyplatí. Chlapi z huti však byli velice efektivní a pečliví, díky jejich šikovnosti a dovednostem se nám podařilo za jednu směnu to, co obvykle trvá několikrát déle. Děkujeme,“ komentoval pomoc Daniel Ščigel, vedoucí centrálního skladu Kola pro Afriku

LIBERTY Ostrava firemním dobrovolnictvím letos pomohla Armádě spásy, Dlani životu, Domovu Korýtko, Charitnímu domu sv. Alžběty, Charitě sv. Alexandra, Kolům pro Afriku, Mateřské škole a Základní škole speciální Diakonie ČCE, organizaci Pavučina, prádelně Prapos, Středisku pracovní rehabilitace a Společnosti pro ranou péči.

(nm)