Cyklus věnovaný ruinám pokračuje červencovou vernisáží šesti výstav s dvěma audio performancemi

Ostravská městská galerie PLATO pořádá ve středu 14. července v 18 h vernisáž výstav Lenky Klodové, Lili Reynaud-Dewar, Kris Lemsalu Malone, Taus Makhachevy, Micol Assaël a dvojice Lukáš Jasanský a Martin Polák. Na výstavy, završující první dvě části celoročního cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach, budou reagovat i dvě audio performance Martina Režného a Lišaje připravené u příležitosti vernisáže. 

Každá z celkem pěti částí celoročního cyklu Ó a ach, krása, ruina a strach je založena na postupném přibývání uměleckých děl. Když se jedna část ustálí jako výstavní celek, oslavíme ji aktem vernisáže,“ vysvětluje autorka konceptu cyklu a kurátorka PLATO Edith Jeřábková. „Kvůli jarnímu uzavření zahajujeme první dvě části, a to Proměnu a Čas oplakávání, společně,“ dodává. Návštěvníci mohou zhlédnout instalaci Lenky Klodové, filmovou hororovou komedii Lili Reynaud-Dewar, mobilní objekt Kris Lemsalu Malone, video Taus Makhachevy, sochy Micol Assaël a fotografický cyklus dvojice Lukáš Jasanský a Martin Polák. Díla rozprostřel architekt výstav Dominik Lang po celé ploše galerie včetně kina a zahrady. 

Nejnovější instalací, o kterou se cyklus v den vernisáže rozroste, je výstava Lenky Klodové Koženka a jiné imitace. Lenka Klodová (*1969) se ve svých dílech zabývá ženskou zkušeností a zaměřuje se na tělesnost, těhotenství a mateřství, nahotu, pornografii, ageismus a příbuzná témata. Na zčásti retrospektivní výstavě této rodačky z Opavy galerie představí její starší práce na téma porno a erotického průmyslu a dále Torza, sádrové odlitky těl žen z její rodiny i autorky samotné, které mají místo hlavy nasazeny obrazovky s autorčinými videy z období čtyř až pěti let.  „Spojuji tak svou tvorbu se svou rodinou, které není můj přístup k umění blízký. Já tím taky trochu zpátky ukazuji, že oni jsou ale v něm přítomni a že jsou jedním z jeho východisek,“ vysvětluje umělkyně. Výstava trvá do 3. října. 

Ruina v pojetí PLATO je spojena v první části nazvané Proměna s problematikou místa, kterým proces ruinizace prochází. Druhá část, Čas oplakávání, zkoumá ruinu z pohledu přechodových aktů loučení. Na obě části budou postupně reagovat i dvě audio performance uskutečněné u příležitosti vernisáže. Tou první bude akce Nové zpěvy, už zase nové zpěvy… Martina Režného, jedné z nejaktivnějších postav ostravské elektronické scény. Pro druhou audio performance PLATO oslovilo dalšího zástupce české elektronické experimentální scény, hudebního producenta Mikuláše Odehnala aka Lišaje, který společně s vizuálním umělcem Janem Šrámkem připraví audiovizuální exkurzi po zaniklých místech tuzemské kulturní krajiny Zvláštní okolnosti II.

Témata obou částí celoročního cyklu také rozvíjejí textové, obrazové a video příspěvky publikované v online nakladatelství Octopus Press, které tvoří samostatnou dramaturgickou linku celoročního cyklu PLATO. Na platformě https://octopus-press.cz/ lze najít texty filozofa a kurátora Paula Preciada, historika a filozofa Karla Polanyiho, filozofa a sociologa Georga Simmela, performance Barbory Přidalové nebo fotografie sochaře Stanislava Kolíbala. 

Níže následují odkazy na kurátorské texty a medailony jednotlivých výstav. V samostatné příloze pak anotace cyklu.

PLATO je dynamická a otevřená instituce založená městem Ostrava. Aktuální podoby současného (vizuálního) umění zprostředkovává od roku 2016, aniž by budovala vlastní sbírku. Působí na ploše téměř 5000 m² v bývalém hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Jejím definitivním sídlem se stanou zrekonstruovaná památkově chráněná městská jatka.

(ab)