Černou louku, jedno z nejdůležitějších veřejných prostranství Ostravy, čeká zásadní proměna

Jasná pravidla pro rozvoj území Černé louky nastaví nová urbanistická studie. Jejím zpracováním byl v roce 2022 pověřen Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Koncept studie představí autoři veřejnosti v úterý 27. září v Divadle loutek Ostrava.

V okolí Černé louky se v poslední době probouzí stavební aktivita – vyrůstá zde bytový komplex Nové Lauby, budovy Ostravské univerzity a v přípravě je projekt rekonstrukce Pivovarské ulice. Město Ostrava proto usiluje o nastavení jasných pravidel rozvoje území. Možnosti nastínil návrh nizozemského studia Maxwan, který v roce 2010 zvítězil v městem vypsané ideové architektonicko-urbanistické soutěži. Podle něj zde má být živý městský park lemovaný prstencem staveb, který je potřeba dostavět. Vývoj v uplynulých více než deseti letech však výrazně proměnil okolnosti pro další rozvoj Černé louky. Nová urbanistická studie má lépe odrážet aktuální požadavky a možnosti města i změněné podmínky.

„Rostoucí atraktivita centra města a přetíženost Komenského sadů – nejvyhledávanějšího místa pro rekreaci v Moravské Ostravě – zvyšuje tlak na vznik nových městských parků. Jednou z odpovědí může být využití potenciálu Černé louky, která by mohla doplnit místa pro rekreaci okolo řeky Ostravice,“ uvádí Pavel Řihák, urbanista působící v MAPPA. “Rozvojem takových míst může v budoucnu vzniknout propojená rekreační osa od Landeku až po haldu Hrabůvka,“ dodává.

Názory lidí, kteří na Černé louce tráví čas, nebo tudy jen procházejí, ovlivnily směřování studie již v počátku prací. Zpracovatelský tým ateliéru MAPPA v červenci letošního roku zjišťoval jejich postoje pomocí online dotazníku i anketou v terénu. Z dvou set odpovědí vyplynulo, že lidé si na Černé louce cení především její pohodové atmosféry, kterou si přejí pokud možno zachovat. Kompletní výsledky participace jsou zveřejněny na webu ateliéru MAPPA. Podněty a připomínky k plánu na přeměnu území Černé louky, které zazní na veřejném projednání 27. září v Divadle loutek Ostrava, MAPPA vyhodnotí a zapracuje do studie. Ta bude hotova na přelomu roku 2022 a 2023.

Urbanistická studie Městského ateliéru prostorového plánování a architektury stanoví pravidla pro jednotlivé zastavitelné plochy a podmínky, za kterých je možné na nich stavět. Určí také, jaké má být jejich budoucí funkční využití. Součástí studie budou také standardy veřejného prostranství a koncepce dopravní, technické i modrozelené infrastruktury, tak, aby vedení sítí územím umožňovalo výsadbu nové zeleně. Dokument popíše i možné etapy postupné proměny Černé louky.

Více informací o tomto tématu lze nalézt zde: https://www.mappaostrava.cz/cerna-louka

(ab)