Biodiverzita Zoo Ostrava: V zoo opět našla domov vzácná potápka malá

Potápka malá nehnízdí v areálu Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava každým rokem. Základní podmínkou hnízdění této potápivé kachny je průzračná stojatá voda. Jedině v takové vodě může při potápění snadno zpozorovat a ulovit svoji kořist, kterou tvoří drobné rybky a bezobratlí živočichové. A taková situace nastala v Zoo Ostrava právě letos.

V jednom z rybníků, který byl po rekonstrukci čerstvě napuštěn, se v průzračné vodě vyskytovalo množství rybího potěru i bezobratlých živočichů. „Protože napouštění skončilo až v průběhu června, nikdo nepředpokládal, že by se letos mohly potápky malé vůbec objevit, natož zahnízdit. Ale stalo se! Jakoby tyto vzácné kachny vycítily, že mají v zoo prostřený stůl a okamžitě přiletěly a dokonce zahnízdily. Vylíhla se jim tři mláďata, vyvedení se ale dočkalo jediné. I tak se jedná o úspěšné vyhnízdění,“ popisuje Otakar Závalský, koordinátor biodiverzitních opatření v Zoo Ostrava. Mládě, které nemělo konkurenci se dožadovalo potravy až do října. „Nicméně krmící samice věděla přesně, kdy má potravu mláděti pouze ukázat, ale už ji nepředat. Tak bylo mládě nakonec donuceno naučit se potápět a lovit samo,“ dodává Otakar Závalský. 

Potápky malé v Zoo Ostrava zachycuje video.

Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) je nejmenším druhem potápky v Evropě. Hnízdí obvykle v nižších polohách, do 600 m n. m.  Hnízdním prostředím jsou mělké stojaté vody – převážně rybníky bez ohledu na jejich velikost, druh porostu a okolní prostředí. Je schopna zahnízdit i na zcela nepatrných zarostlých rybníčcích. Plovoucí hnízdo z vodních rostlin staví oba ptáci většinou dobře skryté v rákosinách. V jedné snůšce bývá 5–6 vajec, hnízdí od dubna do října 2x ročně. Živí se drobnými vodními živočichy.

Areál rozšíření potápky malé sahá od západní a střední Evropy přes západní Asii a Indii až po Čínu, Japonsko a Novou Guineu. Zahrnuje také většinu Afriky. Ve střední Evropě je převážně tažná. V posledních letech došlo na našem území k výraznému úbytku hnízdících ptáků. Hlavním důvodem jsou změny v rybničním hospodaření, které vedly k likvidaci vodních a plovoucích rostlin. V České republice je proto potápka malá zvláště chráněným druhem.

Foto: autor Enrico Gombala.

 (ab)