Zpomalení jako téma čtyřdenního soustředění v PLATO

Jak se ubránit nadměrnému tlaku na výkon a produkci? Jak zpomalit? A jak se naopak vyrovnat s vynuceným zpomalením způsobeným pandemií? Odpovědi bude PLATO Ostrava hledat od 18. do 21. června na soustředění o nerůstových strategiích Hromada z jednoho zrnka písku. Ve čtyřech dnech galerie nabídne praktický program pod vedením psychologa, antropologa nebo politologa určený umělcům, pracovníkům v kultuře a všem, které téma únavy, vyhoření a nerůstu zajímá.

Už více než dvacet let akademická a občanská hnutí promýšlejí alternativy současné ekonomiky, protože tlak na ekonomický růst způsobuje stres, deprese a další nemoci spojené s přehnaným pracovním výkonem a environmentální problémy. PLATO myšlenky nerůstových strategií a zmenšování spotřeby rozvíjí v červnovém čtyřdenním soustředění Hromada z jednoho zrnka písku. Ovšem ne na teoretické úrovni, ale v prakticky uchopeném programu určeném umělcům, zaměstnancům kulturních institucí a těm, které trápí, únava, vyhoření nebo zhoršující se klima. Paralelním tématem soustředění bude i zpomalení způsobené koronavirem COVID 19, které narušilo obecný předpoklad, že k nerůstu svět donutí především environmentální problémy. 

Jedním z hlavních hostů soustředění je psycholog a terapeut Jakub Černý. V přednášce a praktickém semináři se zaměří na možnosti zpomalování a sociální změny v každodenní praxi jak jedinců, tak institucí (20. června a 21. června). Téma práce ve vztahu k osobnímu i společenskému životu rámuje i další programy. Politolog Václav Drozd, který pomáhá zaměstnancům v nadnárodních firmách zlepšovat pracovní podmínky, nabídne kulturním institucím workshop o zakládání odborů (19. června). Dokumentaristka Apolena Rychlíková pak představí svůj film o alternativních možnostech organizace práce založené na svépomoci a kooperaci (19. června).

O sociálně angažovaném umění se zapojením „obyčejných lidí“ budou přednášet polští hosté – etnolog, kulturní antropolog a lékař Tomasz Rakowski a etnoložka Eva Rossal (19. června). „Zkoumání participativního umění hledající novou formu pospolitosti, mimochodem v Polsku velice silného, se Rakowski a Rossal věnují dlouhodobě a z jiných pozic než umělecká kritika u nás“, říká Jakub Adamec, který společně s Pavlem Stercem soustředění kurátorsky připravil. Součástí soustředění jsou dále diskuze o využití odpadu mj. v souvislosti s fenoménem dumpster divingu [prohledávání kontejnerů a přisvojování si potravin a věcí v nich nalezených], přednáška o využití chemie mimo průmysl nebo workshopy pro středoškoláky či rodiny. 

Soustředění Hromada z jednoho zrnka písku navazuje na zahájení výstavy Písek ve stroji (vernisáž 17. června).  Oba projekty jsou součástí celoročního cyklu Intenzity, jehož téma bylo už více než před rokem zacíleno – téměř prorocky – na zpomalení a nerůst.

„Zařadit nerůstové strategie je potřeba ve všech segmentech lidské činnosti – umění nevyjímaje. Řada kulturních institucí se stala vlajkovou lodí zrychlení a spotřeby a zároveň symbolem pro věčnou aktualizaci uměleckých, módních nebo turistických trendů,“ vysvětluje Pavel Sterec. „Na celkovou ekologickou stopu nemá umění zásadní vliv. My však věříme, že umělci a umělecké instituce mají stále ještě dost privilegovaný hlas a měli by jej v těchto záležitostech využít,“ uzavírá.

Z důvodů hygienických opatření je kapacita soustředění limitována a PLATO doporučuje zájemcům registraci předem.

(ab)