ZIMNÍ PROGRAM MĚSTA OSTRAVY

Město Ostrava spustilo tzv. Zimní program ve čtvrtek 29. listopadu 2018. Zahájen byl ve chvíli, kdy noční teploty klesly pod 0°C. Z ostravského rozpočtu město vynaložilo v roce 2017 na Zimní program 250 tisíc korun, na rok 2018 byla částka navýšena na 300 tisíc korun. Počet lidí bez domova, kterým je program určen, je v Ostravě odhadován na zhruba 900. Polovina se zdržuje v zařízeních, která poskytují sociální služby, a druhá polovina pobývá na ulici. V zimním období se jejich zájem o nabízené sociální služby zvyšuje.

„Společně s organizacemi, které poskytují sociální služby lidem bez domova, navyšujeme ubytovací kapacity, aby pokryly aktuální potřeby klientů. Zvyšuje se také počet sociálních pracovníků, kteří lidi bez domova navštěvují v místech, kde přežívají i mrazivé období. Přímo na místě jim poskytují poradenství a odkazují je na organizace, kde mohou získat teplé jídlo, nápoje, deky nebo kde jsou volné kapacity k přenocování,“ řekl náměstek primátora pro sociální oblast Zbyněk Pražák.

V Ostravě je v současné době k dispozici 413 míst v azylových domech (164 pro muže a 249 pro ženy, resp. ženy s dětmi) a jejich kapacita je převážně naplněna. Bezdomovci mohou dále využívat noclehárny s kapacitou 120 míst, nízkoprahová denní centra s kapacitou 125 míst a domov se zvláštním režimem Domov Přístav s kapacitou 85 míst. Dalším zařízením zajišťujícím pomoc bezdomovcům se specifickými potřebami je domov se zvláštním režimem Domov Přístav II, který má kapacitu 29 míst.

„V rámci zimního programu jsme uvedenou kapacitu s počtem 772 míst rozšířili o 54 lůžek a 120 takzvaných volných židlí,“ dodal náměstek primátora Zbyněk Pražák.

Město Ostrava v souvislosti s problematikou bezdomovectví dlouhodobě podporuje nestátní neziskové organizace a má vytvořenou komplexní síť sociálních služeb. V roce 2018 byly uvedené sociální služby (azylové domy, noclehárny, domovy se zvláštním režimem a nízkoprahová denní centra) podpořeny z rozpočtu města v celkové výši 17,7 milionu korun. Pro rok 2019 se znovu počítá s obdobnou částkou.

Mezi poskytovatele sociálních služeb, kteří se v Ostravě věnují problematice bezdomovectví, patří Armáda spásy v ČR, Charita Ostrava, Diakonie ČCE, Centrum sociálních služeb Ostrava, Centrum sociálních služeb Poruba, Nová Šance, nebo Služby Dobrého Pastýře. Zimnímu programu se věnují první dva uvedení poskytovatelé.

(ab)