ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO NA DUBINĚ ČEKAJÍ OPRAVY

Objekt na ulici Fr. Formana 13 aktuálně zčásti slouží jako zdravotní středisko s privátními ordinacemi tří lékařů.

Stavební práce tady začnou 10. 8. 2020 a skončit by měly dne 6. 11. téhož roku. Úpravy budou probíhat po jednotlivých etapách tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení provozu jednotlivých ordinací.O jejich případných uzavřeních se lidé předem doví prostřednictvím vývěsek v ordinacích i samotném objektu.

V rámci realizace díla bude provedena oprava společných prostor zdravotního střediska mimo prostory ordinací a čekáren. Její náplň spočívá ve výměně původních kovových dělících stěn, vnitřních dveří včetně zárubní a opravě osvětlení. Dojde také na výměnu podlah, opravu omítek a následnou výmalbu prostor.

Veškeré náklady oprav hradí Úřad městského obvodu Ostrava-Jih.

Realizace projektu VZ 26.20 Oprava společných prostor v objektu Fr. Formana 13, Ostrava-Dubina začne dne 10. 8. 2020 a potrvá 89 kalendářních dnů.

Zhotovitel: BaP STAVBY a INTERIÉRY s.r.o., Besední 259/2, 715 00 Ostrava-Michálkovice, IČ: 25392077

Cena díla dle SoD: 1 357 480, 83 Kč (včetně DPH)