Z Ostravy se otevírá okno až ke hvězdám

Areál Planetária Ostrava prošel výraznou rekonstrukcí. Jádrem budovy je sál planetária se špičkovou projekční technologií hybridního planetária. Na hvězdárně je modernizovaná pozorovací technika a k návštěvě zve Experimentárium s interaktivními exponáty

Planetárium Ostrava je součástí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Provoz byl zahájen v říjnu 1980 a po rekonstrukci (červen 2012 – listopadu 2014) byl v prosinci 2014 znovu otevřen veřejnosti.

Výsledkem rozsáhlé rekonstrukce fi nancované z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy je nově otevřené, návštěvnicky atraktivní a na program bohaté planetárium, Experimentárium, přednáškový sál a modernizovaná hvězdárna s venkovním amfiteátrem.

Obrovské změny se návštěvníci dočkali v sále planetária, kde naleznou nejen novou projekční kopuli, nová pohodlná křesla, ale hlavně nové projekční technologie označované jako hybridní planetárium – tvořené dvěma digitálními dataprojektory a optomechanickým projekčním systémem. Díky nim spatříte v sále noční oblohu tak temnou, jaká je v dnešním elektrifi kovaném světě už jen málokde, a zásluhou „celooblohové“ projekce v sále s kopulí místo stropu získáte pocit, že jste se ocitli uprostřed vesmíru.

(nm) Zdroj Město Ostrava, Foto: Planetárium Ostrava