Výstavu Písek ve vzduchu, Duna v PLATO zahájí akční vernisáž

PLATO Ostrava otevře svou podzimní sezónu druhou částí skupinové výstavy Písek ve vzduchu, Duna v PLATO. Výstava kurátorů Edith Jeřábkové, Jakuba Adamce a devíti umělkyň a umělců z nejbližšího okolí PLATO bude hledat odpověď na to, jak se zpomalení z období karantény projevuje v našich současných životech. Malbu, kresbu, fotografii, sochu, video a site-specific tvůrci rozšíří i o živé formy, a to v rámci „akční“ vernisáže 16. září v 18 hodin, kde budou uvedeny tři performance a autorské čtení.

Malířka Hana Puchová, sochařka Šárka Mikesková, malíř, performer, herec a galerista Michal Moučka, sochař, básník, performer a designér Marek Pražák, fotograf a aforista Otakar Matušek či nejmladší zástupci ostravské scény Barbora Kurtinová, Jakub Černý, Filip Nádvorník a Martin Kubica. Tyto umělkyně a umělce ostravské scény oslovili kurátoři Edith Jeřábková a Jakub Adamec s žádostí o poskytnutí aktuálních i starších děl reflektující zkušenosti a hodnoty spojené se zpomalením z období karantény a tzv. přechod do „normálu“. Architektonického řešení multimediální výstavy se ujal umělec a sochař Dominik Lang.

Zahájení výstavy 16. září nabídne „akční“ program se třemi performancemi a autorským čtením. „Chceme tím rozšířit pohled o další důležité aspekty tvorby Jakuba Černého, Báry Kurtinové, Michala Moučky a Marka Pražáka. Živá forma je nedílnou součástí jejich uměleckých aktivit a vyjádření,“ upřesňuje kurátor Jakub Adamec. Jakub Černý představí na zahradě zvukově-pohybovou performance s osmi účinkujícími, která má být metaforou současných nařízení určujících naše chování. Barbora Kurtinová formou živého obrazu představí módní kolekci Trash (Becomes) Luxury. Výjev z této akce bude následně přenesen na fototapetu, která se stane součástí výstavy. „Michal Moučka proletí galerijním prostorem na vlastnoručně sestrojeném prostředku a Marek Pražák vybere z aktuálních textů ze svých Slezských Hallad‘,“ dodává Jakub Adamec.

Výstava, stejně jako její název, se skládá ze dvou částí. „Písek ve vzduchu“ měl podobu online prezentace na webových stránkách www.plato-ostrava.cz a ukazoval, jak umělci prožívají období izolace a nejistoty v době jarní karantény. Navazující „Duna v PLATO“ je už standardní, fyzickou výstavou v galerii, která zásadním způsobem rozšiřuje díla zveřejněná online o další práce. 

Pro druhou část výstavy jsme se rozhodli rozšířit nebo pozměnit výběr prací hlavně u těch umělců, kde se fyzická verze díla tolik neobohatí galerijním kontextem, jako třeba video,“ vysvětluje kurátorka Edith Jeřábková.  „Proto například Martin Kubica bude vystavovat zcela jinou věc než na online výstavě. Naopak Hanu Puchovou, která vytvořila sérii kreseb z „koronové“ Ostravy, jsme poprosili, jestli by vystavila jak kresby zveřejněné v onlinové části, tak nám poskytla několik novějších. Takže Duna v PLATO‘ je více nová výstava než překlopení onlinu do fyzické podoby,“ upřesňuje kurátorka. 

(ab)