VEŘEJNÝ PROSTOR OŽIVÍ NOVÉ UMĚLECKÉ DÍLO

Veřejný prostor města v průběhu letošního roku zkrášlí další nové instalace. Dokončeno bude 10 projektů podpořených z výzvy dotačního programu fajnOVY prostor, vyhlášené v květnu 2018. Patří k nim také projekt Náměstí na Hlubině, jehož součástí je sochařská kašna Duch Hlubiny. V úterý 7. května do ní byla nainstalována již třetí socha. Dotační program, který cílí na proměnu ulic, náměstí, parků a dalších veřejných míst podle vlastních nápadů veřejnosti město vyhlásilo letos již potřetí, pokaždé na něj vyčlenilo 5 milionů korun.

Z dotačních peněz podporujeme takové aktivity, které oživují veřejný prostor ve městě. Zájemci o dotace mají v žádostech zahrnuta také umělecká díla. Jsem ráda, že z programu byla podpořena i plastika výborné ostravské sochařky Šárky Mikeskové. Zajímavý je také způsob jejího odhalení, jakožto již třetí sochy v pořadí umístěné do kašny na Hlubině,“ řekla resortní náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

Uvedení sochy do života proběhlo netradiční formou, nebyla odhalena, ale byla ponořena pod vodní hladinu.

Dalším krokem při realizaci celkového projektu náměstí, který byl podpořen z druhé výzvy dotačního programu fajnOVY prostor, bude vymezení plochy, kde se nesmí parkovat. Z části prostoru, mezi kašnou Duch Hlubiny a pláží Provozu Hlubina, vznikne příjemné místo k posezení a trávení volného času. Strusková plocha bude zjemněna násypem jemného štěrku a výseč mezi kašnou a pláží odliší od okolních parkovacích ploch nástřik zelené barvy. Území bude vybaveno novým mobiliářem – dvaceti lavičkami, odpadkovými koši a originálním posezením z pneumatik.

Kruh trávníku kolem kašny, trojici platanů a zeleň vysazenou na terase kavárny Maryčka doplní zelený ostrov – ekologický prostorový záhon pro jednoletky i trvalky a dále nové keře v severní části písečné pláže Provozu Hlubina.

Zásadnější stavební úprava vstupního prostoru Hlubiny proběhne až po rekonstrukci budovy Nových koupelen. Upravené náměstí za peníze z výzvy fajnOVY prostor bude svému účelu sloužit minimálně dalších pět let.

Třetí výzvu dotačního programu schválili ostravští zastupitelé letos v dubnu. Žádosti na finanční prostředky pro další estetizaci veřejného prostoru budou přijímány od 13. května do 15. srpna. Termín realizace u projektů, kterým bude schválena finanční podpora, je od února do listopadu 2020. Celkem bylo z peněz dvou výzev tohoto dotačního programu podpořeno již 23 projektových záměrů v celkové výši 7 milionů korun.

(ab)