VEDENÍ MĚSTSKÉHO OBVODU MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ŘEKLO ZNOVU NE SPALOVNĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ V OSTRAVĚ

Nesouhlasné stanovisko k záměru společnosti SUEZ postavit v Ostravě novou spalovnu nebezpečných odpadů dnes vydala rada centrálního obvodu. Reaguje tak na doplněnou dokumentaci procesu EIA, jejíž původní podoba byla SUEZu po minulém veřejném projednávání vrácena k přepracování. Ani upravená verze dokumentace však podle vedení dotčeného obvodu nepřinesla dostačující argumenty pro otevření další spalovny tohoto typu v Ostravě. 

V přepracované dokumentaci předkladatel zohlednil některé námitky, když původně plánovaných 25 tisíc tun odpadů ročně nyní snížil o pětinu na 20 tisíc tun. „Snížení kapacity o 5 tisíc tun je sice chvályhodné, zásadní argumenty proti dalšímu zdroji znečištění ale stále platí. V Ostravě je již nyní největší spalovna nebezpečných odpadů v Česku. Vzhledem k útlumu těžkého průmyslu a trendu snižování množství odpadu zdvojnásobit kapacitu spalovny nepotřebujeme,“ stojí si za svým odmítavým stanoviskem místostarosta obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Rostislav Řeha. 

Obvod podal celkem víc než 30 připomínek k přepracované dokumentaci, z nichž mnohé se opakovaly už z minulého vyjádření, ale doposud nebyly vypořádány. 

“Ani z doplněné dokumentace nejsou jasné některé technologické procesy pro vypořádání s odpadními látkami ve vodě i ve vzduchu. Je zřejmé, že spalovna bude do svého okolí přispívat jak prachovými částicemi, tak těžkými kovy, benzoapyrenem a dalšími škodlivinami. Samy o sobě sice nemusí překračovat limity, ale mnohé z těchto škodlivin už dnes na Ostravsku nadlimitní a další zvyšování je nepřípustné. Paradoxně nová technologie může podle dokumentace být v některých ohledech škodlivější než ta původní, 20 let stará. V materiálech také postrádáme informace o spotřebované říční vodě. Zároveň se záměr nijak netají tím, že chce část spalovaných odpadů dovážet z ostatních krajů a u některých tvrdí, že je jinde v republice ani zlikvidovat nelze. Ostrava by se tím stala jakýmsi odpadním košem republiky. Z těchto a mnoha dalších důvodů jsme proti takovému záměru. Jakkoli nutnost řešit odpadovou politiku komplexně chápeme, projednávaný záměr nepovažujeme za tu správnou cestu,“ upřesňuje Řeha námitky radnice. 

Obvod je svým nesouhlasným postojem zajedno s magistrátem města Ostravy a nově i s Moravskoslezským krajem. Oba v minulých dnech vydali k záměru také zamítavé stanovisko. Po veřejném projednávání, které proběhne 2. 9. 2019, a kterého se budou účastnit i zástupci obvodu, vydá konečné rozhodnutí posuzující orgán záměru – Ministerstvo životního prostředí.

(ab)