V OSTRAVĚ VZNIKLA KRAJSKÁ ATLETICKÁ AKADEMIE

Tisková konference k představení Krajské atletické akademie Ostrava. Foto: Lukáš Kaboň

Krajská atletická akademie Ostrava je organizace, která si klade za cíl vychovávat úspěšné reprezentanty připravené pro život. Nejedná se tedy pouze o poskytnutí tréninkových prostor, ale rovněž o zprostředkování profesionálních trenérů, fyzioterapeutů, lékařů, výživových poradců a také o usnadnění vzdělávání mladých sportovců.

Jednou z priorit města i kraje je podpora talentované mládeže. Nadaní sportovci od 15 do 26 let mají nyní možnost využít podpory akademie. A proč právě tato věková skupina? Podle odborníků atleti právě v tomto věku mnohdy ztrácejí motivaci ke sportu, často jsou nuceni volit mezi studiem a sportem nebo by se kvůli pokračování své kariéry museli odstěhovat do hlavního města.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora, problém odlévání talentů z regionu okomentovala: „Za projekt atletické akademie jsem moc ráda, protože věřím, že nejenom pomůže talentovaným atletům v jejich aktivní kariéře, ale že zajistí i to, aby dostali kvalitní vzdělání a aby po ukončení své kariéry mohli dál působit tady v Ostravě, tady v kraji. Chceme zamezit tomu, aby nám talentovaní lidé odcházeli z kraje, chceme, aby se jak Ostrava, tak kraj rozvíjel a toto může být jeden z projektů, který toho pomůže dosáhnout. Mám v Krajskou atletickou akademii Ostrava velkou důvěru.“

Krajská atletická akademie je v České republice jediným projektem svého druhu. Místo na jeden oddíl se zaměřuje na celo-regionální rozvoj atletiky. Mladí sportovci tak mohou trénovat individuálně, ale také ve skupinách, ve kterých mají možnost sdílení zkušeností a vzájemné podpory. To může být dalším motivačním faktorem pro to, aby u své disciplíny vydrželi.

„Krajská atletická akademie je jeden z dalších sportovních projektů, který se všestranně věnuje talentované mládeži. Ostrava disponuje rozsáhlou sportovní infrastrukturou, vzdělávacími a výzkumnými institucemi, lidmi a historie i současné výsledky atletiky jsou tady výborné, takže to, kdy podobný projekt vznikne, byla jen otázka času,“ dodává náměstkyně Hoffmannová.

V současné době je v atletické akademii třicet sportovců, kteří splnili náročné podmínky a mohou tak využívat komplexního zázemí pro svůj, nejen kariérní, rozvoj.

(nm) Zdroj: Město Ostrava