V NEDĚLI ZAZNÍ NA HUKVALDECH SVĚTOVÁ PREMIÉRA NOVÉ SKLADBY!

Klavíristka a sbormistryně Irena Szurmanová. Foto: MHFLJ

Do Janáčkova rodiště – tedy do Hukvald se tento víkend soustředí pozornost všech milovníků klasické hudby. Právě tam se v neděli 12. června odehraje světová premiéra nového, přímo na objednávku Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka vzniklého díla skladatelky, klavíristky a sbormistryně Ireny Szurmanové s názvem „Proutek z pařezu“. Skladba je určena pro sólovou flétnu a smyčcový orchestr a zazní v provedení Šárky Adamíkové a komorního orchestru Camerata Janáček pod vedením Pavla Doležala.

 

Dílo evokuje jaro, kdy ze zdánlivě mrtvého, suchého zbytku stromu náhle vyraší zelený výhonek. Současně jde o silnou symboliku proroctví Izajáše o příchodu Mesiáše. Skladba má tři věty: Krajina, Bolest růstu a Výhonek křehce zelený.

 

Dojde také na nezvyklé propojení festivalové hudby s výtvarným a literárním uměním. V Hukvaldech budou 12. června znít tóny „Symfonie č. 4 Hudba Soláně“ skladatele Jaromíra Podešvy a umělecký přednes literárního díla „Svatojánská noc“ Marie Podešvové. K tomu je v Ostravském domě umění k vidění výstava výtvarného díla Františka Podešvy. Strýc skladatele Jaromíra Podešvy a manžel spisovatelky Marie Podešvové žil od konce 30. let 20. století v okolí Soláně. Výstava Podešvových prací zachycuje „magickou Soláň“ a jako doprovodný program MHF Leoše Janáčka 2022 potrvá až do 3. července.

Kompletní program včetně detailů je dostupný na www.mhflj.cz/program.

(nm)