UZAVÍRKA ULICE 28. ŘÍJNA V OSTRAVĚ SKONČILA O TŘI TÝDNY DŘÍVE, HURÁ !!!

Foto: Budoucí podoba nového koncertního sálu v Ostravě. Zdroj: MMO

Bezpochyby dobrou zprávou pro řidiče v centru Ostravy je ukončení uzavírky ulice 28. října u Domu kultury města Ostravy o zhruba tři týdny dříve. Frekventovaná komunikace opět slouží řidičům od dnešních 6 hodin , ačkoliv původně měla být tato dopravní tepna uzavřena až do 8. prosince 2023.

Díky součinnosti všech zúčastněných subjektů, které se na pracích podílely a veškeré potřebné úkony urychlily, se podařilo místo zprovoznit v rekordně krátkém čase. Pracím přálo i počasí.

Dopravní uzavírka ulice 28. října (v Ostravě) ve směru na Porubu za křižovatkou s ulicí Bozděchovou v délce 200 metrů byla zahájena 30. října 2023 a vyžádaly si ji práce na výstavbě nových vodovodních přípojek, souvisejících s první fází rekonstrukce Domu kultury města Ostravy a výstavby koncertního sálu. Práce v místě uzavírky obsáhly například odstranění stávajícího souvrství silnice, provedení výkopů, montáž potrubí, zpětné zásypy, opravy živičného souvrství a obnovení vodorovného dopravního značení.

 

(nm)