Studujte nový obor cestovního ruchu

Vysoká škola obchodní v Praze otevírá od září nový bakalářský obor zaměřený na studium cestovního ruchu v Ostravě. Půjde o kombinovanou formu výuky, takže je možné vzdělávat se například při zaměstnání. Absolventi najdou uplatnění v oblasti cestovního ruchu, na letištích a u leteckých společností, v hotelovém managementu nebo podnikové sféře.

Studium cestovního ruchu v Ostravě je jediným bakalářským programem svého druhu v našem kraji. Vyučující se mohou pochlubit letitou praxí v oboru, protože v cestovním ruchu zpravidla současně pracují, například jako vedoucí pracovníci cestovních kanceláří.

V předmětu Případové studie v cestovním ruchu se budou studenti věnovat skutečným projektům, které jsou realizovány. To dokazuje, že velký důraz je kladen na praxi a zkušenosti z opravdového života. Cenné zkušenosti o oboru získají uchazeči i studiem jeho ekonomiky, historie a geografických souvislostí. Vyučující vysvětlí rozdíly a specifika českého i zahraniční trhu, a podělí se i o své vědomosti v oblasti ekonomie, financí, personalistiky, managementu nebo účetnictví. Díky tomu mohou absolventi podnikat v mnoha dalších odvětvích.

Studenty čekají i předměty z oblasti psychologie, etiky, interkulturní komunikace nebo ochrany spotřebitele. Studium bude probíhat v Ostravě v sídle Vysoké školy podnikání a práva. Zajistí nejen získání vysokoškolského vzdělání, ale i odborný rozvoj osobnosti, zvýšení kvalifikace, osobní prestiže a v neposlední řadě také rozšíření možností uplatnění na trhu práce. (red)