Stará samice medvěda ušatého v Zoo Ostrava musela být utracena. Téměř 15 let si užívala prostorný lesní výběh.

V Zoo Ostrava musela být ze zdravotních důvodů utracena stará medvědice. Narodila se 16. ledna 1989 v Zoo Gdaňsk. Do Ostravy byla převezena jako dvouletá.  S pokročilým věkem se u ní začaly projevovat zdravotní problémy, především pohybového aparátu. V přírodě se tito medvědi dožívají sotva 20 let.

Do roku 2010 obývala samice medvěda ušatého spolu se svým partnerem jeden ze starých betonových výběhů uprostřed zoo (na místě dnešního velkého hřiště). Poté byli oba medvědi přestěhováni do nově vybudovaného expozičně-chovatelského komplexu Čitván. Byla to pro ně obrovská změna – malý betonový výběh nahradil téměř hektarový lesní výběh, který nabízí mnoho přirozených úkrytů, ale i vodní plochu, která byla především medvědicí ještě před pár lety hojně využívána. Společně s nimi se do nových prostor přestěhovala i skupina hulmanů posvátných. Soužití medvědů a opic bylo od začátku bezproblémové.

V Ostravě zůstává samec (*1996), který byl do ostravské zoo přivezen po úhynu původního partnera samice v roce 2014. Situaci v Ostravě zoologové komunikují s koordinátorem Evropského ex situ programu. V zoologických zahradách sdružených v Evropské asociaci zoologických zahrad a akvárií (EAZA) žije pouhých pět desítek zvířat, převážná část populace je už poměrně stará. Za posledních 12 měsíců proběhl jediný porod – samice v Zoo Dubaj přivedla na svět dvojčata.

Medvěd ušatý (Ursus thibetanus) je menší druh medvěda s výrazně dlouhou srstí hlavně na krku a žlutobílou náprsenkou ve tvaru písmene Y nebo V. Vyskytuje se v lesích od Íránu, podél čínských hranic na úpatí Himálaje, přes jihovýchodní Asii až po Korejský poloostrov. V Himálaji vystupuje až do výšky 4300 m n.m. Původní areál rozšíření však byl mnohem větší. V Červeném seznamu (IUCN Red List of Threatened Species) je zařazen v kategorii zranitelný (Vulnerable). Hlavní příčinou úbytku je ztráta jeho přirozeného prostředí v důsledku lidské činnosti (stavba silnic, vodních elektráren, pytláctví ad.). Největší hrozbou v Číně a jihovýchodní Asii je pak lov a držení živých zvířat pro žluč využívanou v tradiční orientální medicíně.

Foto: autoři Petr Čolas, Pavel Vlček a archiv Zoo Ostrava.

 (ab)