Se strážníky si vím rady

Nový preventivní projekt s názvem „Se strážníky si vím rady 2024“, který je určený zejména dětem ze sociálně vyloučených lokalit, odstartovali právě v těchto dnech ostravští strážníci.

Jde o pilotní projekt, který byl nabídnut celkem třinácti vytipovaným základním školám v sociálně vyloučených lokalitách. Samotný projekt je určen k zajištění primárních preventivních aktivit žáků druhých tříd základních škol, které jsou navštěvovány právě dětmi ze sociálně vyloučených lokalit.

Děti této věkové kategorie si stále formují svůj vlastní pohled na svět. Jsou tedy mnohdy ještě přístupné a otevřené pozitivním vzorům, které jim strážníci spolu s asistenty prevence kriminality mnohdy přináší.

Samotný projekt je rozložen do tří setkání, a to dvou dvouhodinových a závěrečného hodinového.

V prvním setkání s dětmi formou interaktivní prezentace strážníci-preventisté proberou deset předem připravených tematických okruhů, mezi které patří nakládání s odpadem, jak se zachovat při nálezu použité injekční stříkačky, proč pravidelně chodit do školy, proč nekouřit, neničit cizí věci nebo nelhat.

Děti těmito tematickými okruhy vždy provádí v rámci interaktivní prezentace maskot ostravských strážníků OVAček. Prezentace byla připravena ve spolupráci se studentkou SUŠ Poděbradova v Ostravě Karolínou Stohlovou.

Ve druhém setkání se všechna témata zopakují. Poté děti pracují v malých skupinkách, kdy si zvolí jedno z předem probraných témat. K tomuto tématu si vymyslí svůj vlastní příběh a poté si vlastnoručně vyrobí loutky, se kterými sehrají divadelní představení.

Při závěrečném setkání strážníci s dětmi všechna témata opět zopakují a poté je za jejich aktivní přístup odmění drobnými dárkovými předměty a propagačními materiály, skrze které si mohou probraná témata připomínat.

Projekt je financován z finančních prostředků statutárního města Ostravy.

(ab)