S.T.O.P. PLÁNUJE VZDĚLÁVAT DĚTI V REKONSTRUOVANÉ ZAHRADĚ

Park nabízí zábavu i dětem.

Rekonstrukce zahrady za účelem vzdělávání sociálně znevýhodněných. To je cílem spolku S.T.O.P. v Ostravě věnující se ohroženým jedincům, pokud by vyhrál v projektu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme”.

Vizí organizace jsou vyrovnané šance pro všechny bez ohledu na věk, pohlaví, etnicitu a zdravotní stav. Společným jmenovatelem našich dětí je, že pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Často žijí ve vyloučených lokalitách nebo na ubytovnách. Zahrada, kterou chceme díky projektu upravit, bude v dopoledních hodinách sloužit dětem z předškolního klubu a odpoledne žákům navštěvující ZŠ a SŠ,” uvádí ředitelka Ivona Šťovíčková.

„Prvotně chceme rekultivovat zahradu, kde je zapotřebí upravit travnaté plochy. Následně bychom se rádi věnovali tvorbě zázemí. Je nutné opravit a dovybavit učebnu a vytvořit relaxační zónu,” dodává Šťovíčková. Děti z předškolního klubu tak získají bezpečné a příjemné místo pro hry a zážitky, starší děti budou moci využít venkovní učebnu, místo pro táboření, pěstitelství a relaxaci.

(ab)