Ředitel FN Ostrava spolu s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči poděkovali růží nelékařům za jejich práci

Ředitel FN Ostrava spolu s náměstkyní pro ošetřovatelskou péči strávili včerejší dopoledne na lůžkových odděleních a ambulancích nemocnice, aby sestrám a dalším nelékařům osobně poděkovali za jejich práci a předali jim růži u příležitosti Mezinárodního dne sester a ošetřovatelství. 

Nejen jako ředitel, ale i jako lékař si velmi dobře uvědomuji, že bez špičkových sester a dalších nelékařských oborů nejsme schopni poskytovat tu nejkvalitnější péči. U příležitosti jejich mezinárodního dne jsem jim proto rád i touto formou dal najevo, že si jejich práce vážím,“ řekl ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA.

Náměstkyně ředitele pro ošetřovatelskou péči PhDr. Andrea Polanská, MBA je s vrchními i staničními sestrami klinik a oddělení v nepřetržitém kontaktu a má zpětnou vazbu o tom, co nelékaři řeší a potřebují. Vývoj ve zdravotnictví se v mnohém odrazil na práci zdravotníků. „Na sestry a nelékaře obecně jsou kladeny stále větší nároky. Zvyšují se jim kompetence, a s tím souvisí nutnost mnohem vyššího, prakticky celoživotního odborného vzdělávání. Těší mě, že jsou výzvám otevření a zvládají sladit náročnou práci v nemocnici s rodinným životem,“ chválí své kolegyně a kolegy náměstkyně Polanská.   

Mezinárodní den sester a ošetřovatelství je oslavován na celém světě 12. května u příležitosti výročí narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingalové (12. 5. 1820, Florencie – 13. 8. 1910, Londýn).

(ab)