PRIMÁTOR PŘIJAL SLIB NOVÝCH STRÁŽNÍKŮ

Městská policie Ostrava posílila o dalších třináct příslušníků. Šest žen a sedm mužů složilo 10. ledna v Nové radnici po náročném tříměsíčním kurzu slavnostní slib k rukám primátora města Tomáše Macury a stalo se plnoprávnými městskými strážníky. Celkem tak má Městská policie Ostrava 636 členů, dalších 21 čekatelů se na výkon tohoto povolání připravuje.

„Děkuji Vám, že jste se rozhodli přihlásit k Městské policii Ostrava, kterou já považuji za nejlepší městskou policii v republice. Bude teď na Vás, abyste její postavení udrželi a ještě vylepšili. Samozřejmě Vám gratuluji také k tomu, že jste zvládli přípravný kurz a teď už je jen na Vás, jak budete práci vykonávat,“ řekl novým strážníkům primátor Tomáš Macura.
„Práce městského strážníka není povoláním jako každé jiné, je to jistý druh poslání. Budete ambasadory bezpečí ve městě. Lidé se budou na Vás obracet, snažte se vcítit do jejich pocitů a přemýšlení. Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaší práci,“ dodal primátor.

Uchazeči o povolání strážníka si v průběhu kurzu osvojili znalosti právních norem potřebných pro výkon budoucího povolání, seznámili se s nařízeními a vyhláškami města. Součástí přípravy byly hodiny sebeobrany, taktická a střelecká příprava, základy kriminalistiky, psychologie, poskytování první pomoci. Čekatelé se v rámci vzdělávání zapojili do výkonu služby, když v rámci několika směn v hlídce se zkušeným strážníkem získávali praktické poznatky.

Zkouškou a slibem pro strážníky proces vzdělávání nekončí. Každý měsíc budou absolvovat tzv. následný výcvik. V jeho rámci se dozvědí novinky související se změnami zákonů, rozeberou události z praxe, vymění si zkušenosti z výkonu služby apod.

Mezi třinácti novými strážníky je i Eva Dupáková. „K městské policii jsem se přihlásila, protože jsem se chtěla osobně někam posunout, před tím jsem pracovala ve školství a chci propojit své vědomosti a znalosti ze školství. Přihlásila jsem se na úsek prevence, kde mohu své dovednosti využít a studentům přiblížit, jak se např. bezpečně chovat na ulici, co je může ohrozit a podobně,“ řekla nová strážnice.

(ab) Zdroj: Město Ostrava