Primátor města Ostravy přijal delegaci WHO

Jednání zástupců Ostravy s delegací Světové zdravotnické organizace

V Ostravě se koná v době od 13. do 15. června 6. ministerská konference Světové zdravotnické organizace (World Health Organization – WHO), které se zúčastní 600 delegátů z 53 zemí. Den před zahájením konference přijal primátor Tomáš Macura se svými náměstky Kateřinou Šebestovou a Michalem Mariánkem delegaci WHO v čele s regionální ředitelkou Kanceláře WHO pro Evropu Zsuzsannou Jakab.

Primátor Tomáš Macura představil Zsuzsanně Jakab a dalším členům delegace Ostravu jako pořadatelské město 6. ministerské konference WHO. Pozornost věnoval Dolní oblasti Vítkovice, kde se bude konference konat. Průmyslová oblast se změnila v živý areál, v němž zůstala zachována industriální architektura zapsaná v seznamu Evropského kulturního dědictví. V areálu působí interaktivní muzeum Svět techniky, konají se v něm kulturní akce a bývalý plynojem byl přestavěn na multifunkční aulu Gong sloužící kulturním a společenským událostem. Právě v Gongu se ministerská konference uskuteční.

Diskuze se dotkla i návazných konferencí organizovaných městem v budově Nové radnice a Týdne zdraví – akcí určených pro veřejnost, které probíhají až do soboty 17. června.  Primátor Tomáš Macura zdůraznil, že Ostrava se bude ucházet o titul Evropské zelené město. O tento titul se mohou ucházet města, která výjimečným způsobem pečují o své životní prostředí. A Ostrava mezi ně patří.

(nm) text za foto Ostrava.cz