POPLATKY ZA PSY

Na začátku nového roku přichází pravidelně větší množství lidí platit poplatky za psy. Prosíme proto obyvatele, aby letos zvolili, pokud to jde, elektronickou formu platby. Těm, kteří nemají možnost platit online, doporučujeme přijít až po 21. lednu.

Platbu vyřídíte buď v budově radnice v pokladně v přízemí, číslo dveří 1 nebo bankovním převodem na účet: 19–1649321399/0800 (nutné uvést variabilní symbol, který je uveden na přihlášce psa), případně patbou kartou online prostřednictvím platebního portálu: https://platebniportal.ostrava.cz/zpo/psi .