Plemenná kniha siky vietnamského slaví čtvrtstoletí

Zoo Ostrava vydala 25. ročník Plemenné knihy siky vietnamského (Cervus nippon pseudaxis), která uceluje informace o současném stavu populace tohoto v přírodě vyhubeného jelena ve světě.

Všech 38 institucí, které v současnosti tento v přírodě vyhubený poddruh jelena chovají, zasílají každoročně na podzim informace o svém chovu ostravské zoo. Proč? Právě ostravská zoo spravuje celosvětovou populaci siky vietnamského. Nutno však dodat, že tomu tak nebylo vždy. Světovou plemennou knihu vedl po dobu dlouhých dvaceti let Tierpark Berlín. Tato německá zoo však navrhla, aby celou agendu od roku 2015 na základě zkušeností a vedení evropské plemenné knihy převzala ostravská zoo. Nyní je to tedy 5 let, co zoo v Ostravě spravuje světovou populaci a zároveň 25 let od vydání první světové plemenné knihy berlínským Tierparkem.

Plemenná kniha jako přehledný ukazatel populace v lidské péči

„Plemenná kniha slouží nejen jako ucelený přehled jednotlivých chovů, ale obsahuje celou řadu genetických a demografických analýz, ze kterých plynou doporučení na vhodné změny ve stávajících chovech, které chovatelům zasíláme společně s plemennou knihou,“ vysvětluje vědecký pracovník zoo Jan Pluháček, který koordinuje světový chov siků  vietnamských a vede  plemennou knihu.

Ze zaslaných informací víme, že žijící populace siky čítala k prvnímu listopadu 2019 celkem 454 jedinců, z toho 126 samců, 292 samic a 36 jedinců neurčeného pohlaví. Celková populace se za uplynulé roky neustále zvyšuje, což je důležité pro zachování tohoto druhu alespoň v lidské péči, případě i zpětnou introdukci druhu do přírody. Na druhou stranu vytváří rostoucí populace siky vietnamského v lidské péči problém, neboť je nesnadné nově narozená zvířata umisťovat, protože kapacita zoologických zahrad je vyčerpána. Navíc je u tohoto druhu, podobně jako u mnoha dalších nutné, aby docházelo k reprodukci samic pravidelně, jinak hrozí jejich neplodnost.

Naše zahrada například může nadbytečné jedince usmrcovat a poskytovat je jako přirozenou potravu pro jiné vzácné a ohrožené obyvatele zoo – šelmy. Díky tomu se mohou sikové v Ostravě množit bez omezení. Nicméně, některé zahraniční zahrady takto postupovat nemohou či nechtějí. Ideálním řešením je v těchto zahradách vytvoření samčího stáda, které bude sloužit jako genetický rezervoár pro ostatní instituce. Proto noví chovatelé tohoto jelena budou dostávat přednostně samčí skupiny.

(ab)