OSTRAVSKÉ ŠKOLNÍ JÍDELNY NOVĚ A CHUTNĚ, SPORT PRO VŠECHNY A DALŠÍ PODPORA ŽÁKŮ A STUDENTŮ

V letošním školním roce navštěvuje 54 základních škol na území města Ostravy 22 tisíc dětí.  Do lavic nově usedlo 2500 prvňáčků. Město Ostrava bude stejně jako v předchozích letech podporovat talentované žáky, stipendisty i inkluzivní vzdělávání. Chystá ale také novinky, například kariérní poradenství pro děti nebo projekt ke zlepšení stravovacích návyků žáků ve školách. 

Dnešní děti a mládež mají vlažný vztah ke sportu a tělesnému pohybu. Motivací se jim mohou stát Ostravské sportovní hry pro žáky základních škol. Během roku se uskuteční školní kola ve sportovních soutěžích. Deset nejúspěšnějších škol postoupí do Velkého sportovního dne, který se bude konat 18. června 2020.

Ke zlepšení stravovacích návyků žáků přispěje město projektem nazvaným BO!!! Fajne školni bistro!!!

Chceme motivovat kuchařky našich škol, aby nevařily jen zdravě, ale také moderně. Proto jsme připravili sérii workshopů na školách, ve kterých, po vzoru konceptu z televizní show, šéfkuchař navštíví jídelny. Spolu s šéfkuchařem a kuchařkami se do projektu zapojí i žáci. Cílem je představit nový, neotřelý způsob stravování, atraktivní pro děti a zajímavý pro kuchařky. Věřím, že tím ušetříme i část jídla, které se v kantýnách každodenně vyhazuje,“ řekla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Další program města počítá s financováním celoročních i jednorázových volnočasových aktivit, a také mezinárodní spolupráce žáků základních a středních škol. Podpoří výukové programy pro děti a žáky z mateřských, základních a středních škol a počítá s financováním kariérních poradců v základních školách. Na tento program je vyčleněno devět milionů korun.

Kariérní poradci budou působit na 20 základních školách. Budou pracovat s žáky v okamžiku, kdy se rozhodují o své budoucnosti, tedy v 8. a 9. třídách. Pomůžou jim se správnou volbou jejich budoucího povolání nejen podle zájmů, ale také podle prospěchu. K výběru žákům pomohou i exkurze ve vybraných firmách.

Myšleno je také na ty, kteří se neobejdou bez odborné pomoci. „Na 25 ostravských školách budou po dobu tří let pomáhat žákům i pedagogům odborníci z řad školních psychologů, sociálních a speciálních pedagogů a školních asistentů. Město tak naváže na předešlý úspěšný pilotní projekt inkluzního vzdělávání. Rozpočet tříletého projektu činí 99,8 milionu korun, přičemž 95 procent je hrazeno z prostředků Evropské unie,“ upřesnila náměstkyně Hoffmannová.

Ostrava významně podporuje talentované žáky. Pro Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na rok 2020 a 1. čtvrtletí 2021 město vyčlenilo částku 45 milionů korun.

Finance mohou být použity na zřízení nových vzdělávacích oborů a programů, které vychovají budoucí odborníky chybějící na trhu práce anebo na vznik science center či startovacích programů, “ uvedla náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová. O dotaci mohou žádat mateřské, základní, střední i vysoké školy a další školská zařízení, které působí na území města Ostravy.

O stipendia města Ostravy se mohou ucházet studenti vysokých škol, kteří dosahují mimořádných studijních a vědeckých úspěchů. Nadané studenty technických, přírodovědných, společenskovědních, humanitních a uměleckých studijních programů je město připraveno finančně podpořit i v letošním školním roce.

Pokračovat bude i polytechnické vzdělávání v mateřských školách, a to formou zábavných kurzů. Během nich se pěti a šestileté děti seznámí s nářadím a osvojí si práci s ním. V kurzech si vlastnoručně vyrobí malé hračky nebo sportovní náčiní, díky čemuž nejen rozvinou svou manuální zručnost, ale pochopí i hodnotu lidské práce.

(ab)