Ostravské komunikace ročně zneškodní 4 000 tun pouliční špíny

Čtyři tisíce tun prachu, kamínků a další špíny odstraní ročně z cest v Ostravě společnost Ostravské komunikace, a. s. „Letos jsme začali dříve. Podle vyhlášky bychom s čištěním komunikací a čištěním mostů měli čekat až na konec března. To je vzhledem ke stávajícímu teplému počasí neúměrně dlouho, proto v Ostravě čistíme hned, když to klimatické podmínky dovolí.

Letos to bylo na konci února. Během tří týdnů března jsme odstranili zhruba 320 tun nečistot a Ostrava bude zase o něco čistší,“ uvedl předseda představenstva společnosti Ostravské komunikace Daniel Lyčka.      

Prach, špína odpadající z aut a drobný odpad se z ulic nesmývá do kanalizace, ale sbírají ho zametacími vozy. Jejich velké zásobníky špínu přepravují k pozdější likvidaci. Samosběrné a kropicí vozy vyjíždějí denně ve třísměnném provozu „Auta zametají zkrápěné smetky, které se později v uložišti smetků v areálu naší společnosti vysuší. Nakonec je odveze a zlikviduje autorizovaná firma pro nakládání s odpady,“ vysvětlil Pavel Król, vedoucí dopravy a mechanizace Ostravských komunikací.

V současné době vlastní Ostravské komunikace osm samosběrů a čtyři kropící vozidla. Do konce roku by měl přibýt ještě jeden samosběrný zametací vůz. Čištění místních komunikací probíhá podle zadání a předem daného harmonogramu města. Společnost má zakázky i mimo Ostravu, především jde o čištění pro stavební firmy. Očistu si objednávají také některé obce a soukromé společnosti.

V jarních měsících se na vybraných místních komunikacích (např. jde o ulice Volgogradská nebo Horní), které jsou ve správě statutárního města Ostrava a trvale na nich parkují vozidla, provádí tzv. rajónové – zónové čištění v koordinaci s čištěním dešťové kanalizace a uličních vpustí.

Samosběrné vozy lze vidět na ulicích také po haváriích a poruchách vozidel, kdy hrozí, že by došlo ke snížení protismykových vlastností vozovky (rozlitý olej a pohonné hmoty), nebo při vzniku nebezpečí ekologických škod. Během letních veder Ostravské komunikace také zvlhčují vzduch kropícími vozidly. Další spousta práce čeká na čistící čety vždy před a po opravách vozovek nebo v podzimním období, kdy odstraňují spadané a mnohdy nebezpečně kluzké listí.

(nm)