OSTRAVA PODPORUJE DISTANČNÍ VÝUKU DĚTÍ

Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová hovoří s novináři o distančním vzdělávání školáků. Foto: René Stejskal

Několik projektů s podporou města Ostravy zajišťuje dětem rovný přístup k vzdělání. Patří k nim i program na podporu distančního vzdělávání.

Koronavirová pandemie narušila výuku ve školách. Ne všechny rodiny však měly doma počítače nebo notebooky, které byly potřeba pro distanční výuku a komunikaci s učiteli během pandemie. Firma TietoEVRY na jaře předala ostravským školám počítače a další předání připravuje na podzim. Získaly je početné rodiny s tíživou sociální situací. Také učitelům firma nabídne bezplatná školení v reakci na situaci v době jarního uzavření škol. Školení posílí kompetence učitelů právě v distančním vzdělávání. Město se tak připravuje na situaci, že by učitelé opět museli učit děti na dálku.

„Silné firmy v Ostravě se čím dál častěji zapojují do projektů společenské odpovědnosti. Managementy si uvědomují, že dobré podmínky pro jejich podnikání jdou ruku v ruce s rozvojem regionu, ve kterém působí. Tato forma spolupráce prospívá všem zúčastněným, tedy samotným firmám, městu i celé komunitě. IT firma TietoEVRY jako jeden z významných zaměstnavatelů s 2400 zaměstnanci jen v Ostravě patří v oblasti společenské odpovědnosti k mimořádně aktivním. Přesně tento případ by měl být i pro další společnosti příkladem, jak se v regionu angažovat. Za jejich spolupráci s městem jim chci poděkovat,“ uvedla náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

„Aby školy efektivní online systémy komunikace bezproblémově zvládly, máme připraveno vyhlášení zcela nové výzvy k podpoře distanční výuky na základních školách zřizovaných městem. Rada se jí bude zabývat příští týden. K dispozici by měly být zhruba čtyři miliony korun s tím, že by si školy požádaly o podporu v září a v říjnu by je posoudila rada města,“ dodala náměstkyně Andrea Hoffmannová.

(nm) Zdroj: Město Ostrava