Kalendárium města Ostravy na 26. týden od 26. června do 2. července

Autosave-File vom d-lab2/3 der AgfaPhoto GmbH

Kalendárium historických událostí města Ostravy od 26. června do 2. července.

29. 6. 1942

V pondělí 29. června 1942 promluvil na manifestaci v Moravské Ostravě ministr školství a lidové osvěty protektorátní vlády Emanuel Moravec. Jeho vystoupení bylo součástí celé série manifestačních projevů „loajality k Velkoněmecké říši“, organizovaných na území protektorátu z obav před rozsáhlými perzekucemi a vlnou poprav poté, co došlo v Praze k úspěšnému atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (27. května 1942). V Moravské Ostravě byla manifestace svolána na volné prostranství za městským divadlem na náměstí Richarda Wagnera (dnes Smetanovo náměstí), kde se shromáždilo údajně na 80 tisíc osob. Protože se všichni na toto prostranství nevešli, tisíce lidí musely být rozmístěny v okolních ulicích a na svahu na protějším břehu řeky Ostravice. Manifestaci zahájil zástupce ostravských horníků Karel Juříček z jámy Hlubina, který odsoudil atentát a připomněl zásluhy Reinharda Heydricha o české dělnictvo. Po něm promluvil ministr Moravec, jenž ve dlouhém projevu mj. předpověděl brzké vítězství Německa na všech frontách a v závěru zdůraznil bezpodmínečnou věrnost českého národa vůdci Adolfu Hitlerovi. Shromáždění bylo završeno českou hymnou, kterou museli přítomní pozdravit nacistickým pozdravem zdviženou pravicí.

30. 6. 1984

Významným příspěvkem ke zlepšení životního prostředí a čistoty ovzduší v centrální části města bylo ukončení provozu koksovny Karolina v Moravské Ostravě k 30. červnu 1984. Ve stejném roce došlo také k ukončení činnosti elektrárny Karolina, která sama produkovala ročně 200 tun popílku a 300 tun dalších exhalací. Zatímco elektrárenská hala zůstala zachována dodnes (je součástí tzv. trojhalí na Karolině), jednotlivé objekty koksovny včetně tzv. Nového prádla byly postupně demolovány.

30. 6. 1986

V pondělí 30. června 1986 byl slavnostně zahájen provoz na novém Mostě Pionýrů (původní most, zprovozněný v roce 1959, byl zničen při explozi plynu v roce 1976). Ve své době bylo toto technické dílo nejmodernějším silničním objektem nejen na území města, nýbrž i celého Severomoravského kraje. Stavba byla originální jak svou délkou (680 metrů včetně estakády k Bazalům), nýbrž i konstrukcí, která měla zaručit vysokou odolnost této komunikace vůči důlním poklesům. V červnu byl zahájen provoz pouze pro přímý směr na Michálkovice, nájezdové rampy z Bohumínské ulice byly ještě ve stavbě a svého otevření se dočkaly až 31. října téhož roku.

Zpracoval: Archiv města Ostravy

(ab)