Nový semafor v nejfrekventovanější bílovecké ulici

Již více než měsíc zpomaluje řidiče v ulici Ostravské v Bílovci nový semafor, který při vyšší rychlosti vozidel automaticky zapne červenou. Semafor zde byl nainstalovaný v polovině prosince loňského roku. Po měsíčním zkušebním provozu, kdy byly seřízeny jednotlivé intervaly, je semafor od poloviny ledna plně v provozu.

„Tato lokalita byla již v letech 2016 a 2017 vytipována pro umístění zařízení pro úsekové měření rychlosti aut. Jde o ulici, na níž se nachází velké množství veřejných budov jako je základní škola, kulturní dům, sportovní areál, hřbitov nebo nákupní centrum, a tím pádem je zde i zvýšená frekvence osob v těsné blízkosti frekventované silnice. Zhruba před pěti lety byl i na základě stížností občanů v tomto úseku proveden dopravní průzkum a statistika rychlosti, z něhož vyplynulo, že nejčastěji byla překračována rychlost v rozmezí 51 až 70 km/hod., výjimkou nebyly ani rychlosti vyšší,“ vysvětluje důvody pro umístění semaforu právě v této ulici velitel městské policie v Bílovci Pavel Kudela a dodává, že následně byl proveden průzkum veřejného mínění na téma: úsekové měření vozidel versus automatizovaný semafor.

„Úsekové měření neslo s sebou náklady na vybudování nových kanceláří a navýšení pracovníků města, proto jsme přistoupili k preventivnímu zklidnění dopravy prostřednictvím automatizovaného semaforu,“ vysvětluje starostka města Bílovce Renata Mikolašová.

Instalací automatizovaného semaforu s akustickou signalizací pro nevidomé se vyřešilo i nevhodně umístění přechodu pro chodce u Základní školy TGM, který byl v rámci projektu přemístěn k semaforu u hlavního vstupu do školy. Upraveno bylo vodorovné i svislé dopravní značení a chodníky na obou stranách mají bezbariérovou úpravu. „Chtěli jsme v první řadě zvýšit bezpečný přechod dětí z blízké školy přes tuto frekventovanou komunikaci, ale samozřejmě i všech občanů procházejících touto lokalitou,“ pokračuje starostka města Bílovce Renata Mikolašová. „Semafor s kamerami, který jsme zde nechali nainstalovat, měří rychlost jedoucích vozidel v obou směrech. Při překročení rychlosti naskočí na semaforu červená a zpomalí vozidlo na rychlost 50 km/h. Nemusí ho ale vyloženě zastavit, zbrzdí ho a při rychlosti 50 km/h opět skočí zelená a vozidlo může pokračovat v jízdě. Zpočátku někteří řidiči volali na městskou policii, že na semaforu chaoticky skáče červená a zelená, ale nejde o chaos, naopak semafor přesně ví, proč barvy přepíná. Řidiče zastaví opravdu jen tehdy, když v úseku nezpomalí na potřebnou rychlost, nebo ve chvíli, kdy chodci zmáčknou tlačítko pro přechod. Takže jinak dopravu v této hlavní bílovecké dopravní tepně semafor vůbec nijak neomezuje,“ dodává starostka.

(ab)