NFS5: V MARIÁNSKÝCH HORÁCH JE NOVÝ MULTIFUNKČNÍ VEŘEJNÝ PROSTOR

V sobotu 23. listopadu byl v Ostravě – Mariánských Horách otevřen zcela nový multifunkční veřejný prostor nazvaný NFS5, který se v den svého křtu stal novou stage festivalu Meat Design Ostrava.

Umělecká komunita tvořící už dlouhá léta v Ostravě na Fráni Šrámka 5 – odtud název projektu NFS5 – ctí bezbřehou tvůrčí svobodu, která je podmínkou kvalitní tvorby. Ta se zrcadlí v kalerii Saigon – nepřehlédnutelné součásti NFS5 a solitéru podporujícím nejmladší uměleckou scénu ve městě. Potenciál místa byl využit například při pořádání PechaKucha Night Ostrava 28, která svou světelnou prezentací prostoru překonala veškeré očekávání.

Industrial – Kreativa – Svoboda, to jsou tři základní tvůrčí aspekty, jejichž společným průsečíkem je právě NFS5!

Celý tento svébytný svět umění nyní zastřešuje projekt, jehož cílem je zlepšit technický stav objektu, jenž je tvůrčí základnou NFS5, zajistit podporu umělcům, kteří zde tvoří, a zároveň zachovat  jejich tvůrčí svobodu. Autorem této vize veřejného multifunkčního prostoruoriginálním programem, rezidenčními ateliéry, které budou k dispozici například v rámci příhraniční spolupráce s polskými a slovenskými umělci, a s revitalizovanou budovou je SeePOINT, nový majitel objektu.

„SeePOINT se vždy soustřeďoval nejen na outdoorovou prezentaci kulturních a sportovních projektů, ale také na jejich podporu. Zastřešením NFS5 získala tato subvence zcela nový rozměr v podobě unikátního industriálního světa kreativy a svobody, prostoru pro umění i fantazii. To, že z NFS5 je v den jeho premiéry stage pátého ročníku renomovaného festivalu interiérového designu a užitého umění Meat Design Ostrava, je jasným důkazem respektu vůči nezávislým umělcům, kteří zde svobodně tvoří, i signálem, že ideje a vize tohoto nového ostravského veřejného multifunkčního prostoru mají smysl,“ říká Marek Konečný, jednatel společnosti SeePOINT, a dodává, že hala NFS5 je výjimečným industriálním prostorem, který bude využíván například k pořádání divadelních představení, koncertů, výstav či různých mimořádných projektů, jejichž společným jmenovatelem je Industrial – Kreativa – Svoboda. Letos už se v multifunkčním prostoru NFS5 konalo divadelní představení v rámci festivalu netradičních divadelních fotem OFFENZÍVA.

(ab) Zdroj: Město Ostrava